Fra Pavo Dominković

Fra Pavo Dominković

Fra Pavo Dominković

Fra Pavo je rođen u Grebnicama od oca Marka i majke Mande rođ. Brkić. Na krštenju roditelji su mu dali ime Pavo. Krstio ga je župnik fra Franjo L. Filipović.

Osmorazrednu osnovnu školu je završio u Grebnicama i Domaljevcu. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Visokom i nakon položenog ispita zrelosti stupio je u novicijat franjevačke provincije Bosne Srebrene u Visokom. Nakon provedene godine novicijata položio je jednostavne redovničke zavjete. Njegove svečane zavjete primio je provincijal fra Luka Markašić.

Studij bogoslovlja je pohađao i završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Sakramenat svećeničkog reda mu je podijelio vrhbosanski nadbiskup dr. Marko Jozinović. Mladu misu, na kojoj je propovijedao fra Ivo Čalušić, je proslavio u Grebnicama.

Nakon završenog teološkog studija počeo je svoje svećeničko djelovanje kao župni vikar u Novom Šeheru (1985-1988), a zatim je u istom svojstvu služio tri godine u Varešu. Na kapitulskim promjenama 1991. godine je imenovan samostanskim (samostanski vikar je od 1991. do 1994. godine) i župnim vikarom u Tolisi, gdje ostaje do 3. veljače 1996. godine, kada je imenovan hrvatskim dušobrižnikom za naše radnike u Nizozemskoj sa sjedištem u Rotterdamu.

Od zadnjih promjena dušbrižnik je na HKM Klagenfurt u Austriji.

Fratri Tišine

  • Fra Mirko Brandić (1885 - 1947) Fra Mirko Brandić (1885 - 1947)
  • Fra Petar Ević (1890 - 1985) Fra Petar Ević (1890 - 1985)
  • Fra Marko Prgomet (1933 - 1993) Fra Marko Prgomet (1933 - 1993)
  • Fra Pero Baotić Fra Pero Baotić
  • Fra Ivo Pavić Fra Ivo Pavić
  • Fra Anto Pušeljić Fra Anto Pušeljić
  • Fra Miro Jelečević Fra Miro Jelečević
  • Fra Marko Kobaš Fra Marko Kobaš