Tursinovac

Među pet sela župe Tišine spada i Tursinovac, iako je smješten nekoliko kilometara od centra župe i nema fizičku povezanost s ostalim selima koja pripadaju župi. Naime, Tursinovac se nalazi s lijeve strane ceste Bosanski Šamac Orašje, a sva druga sela su na desnoj strani ceste.

U Tursinovcu je 1992. godine bila 31 katolička kuća. Selo je imalo 121. osobu, od toga 31 dijete od dvije do 15 godina. U domovinskom ratu od 1992. do 1995. skoro sve su kuće porušene ili devastirane. Ostale su samo dvije kuće, a stanovništvo je skoro u cijelosti protjerano.

Nakon rata donacijama su obnovljene samo kuća Pere Dubravca i Luke Agatića. Drugi su, kao npr. Luka Marić, obnovili kuće vlastitim sredstvima. Selo danas ima devet stanovnika.
Na ulazu u Tursinovac 2005. godine napravljena je kapelica. Mjesto u svome dvoristu je odredila Mara Pejicic. Tako sada, skoro potpuno sruseno, s nekoliko povratnickih obitelji, Tursinovac ima i nesto lijepo, kapelicu sv. Juraja. Umjetnicki mozaik s likom sveca je uradio naš akademski slikar Vlatko Blazanovic, a mozaik je postavljen 21. 2. 2006. Na sv. Juraja je blagoslov polja u Tursinovcu.

Iako jedan dio Tursinovca pripada i Federaciji selo još uvijek nema svojih žitelja jer im nitko ne stvara uvjete povratka ili obnove. Naime, Marijan Meščić, koji pripada Federaciji donaciju čeka od prošle polovine prošle godine, a Mara Pejičić i Ilija Agatić čak od 2004 godine. Izbjegli žitelji se snalaze po Hrvatskoj I drugim dijelovima Europe u nadi da će se nekada netko I njih sjetiti, a na pitanje zašto povratnici ne mogu dobiti socijalnu pomoć odgovor je: “Tamo ne ide poštar!” Sveti Juraju, moli za nas!

  • Gornji Hasić Gornji Hasić
  • Donji Hasić Donji Hasić
  • Hrvatska Tišina Hrvatska Tišina
  • Novo selo Novo selo