Likovna kolonija «Tišina 2008.»

Likovna kolonija Tišina 2008. je ponovno okupila umjetnike i našoj župi i ove godine poklonila preko pedeset djela. Sva su djela donirana s nakanom da se jedan dio ponudi na aukciji i ugradi u obnovu župne crkve. Iskreno se zahvaljujemo svim umjetnicima koji su sudjelovali u kolonijii kao i svima koji su pomogli rad i boravak naših umjetnika u Hrvatskoj Tišini.

Slike

Skulpture

Umjetnici (Making-Of)

  • Likovna kolonija «Tišina 2011.» Likovna kolonija «Tišina 2011.»
  • Likovna kolonija «Tišina 2010.» Likovna kolonija «Tišina 2010.»
  • Likovna kolonija «Tišina 2007.» Likovna kolonija «Tišina 2007.»
  • Izložba slika za obnovu župe Hrvatska Tišina Izložba slika za obnovu župe Hrvatska Tišina