Likovne kolonije

LIKOVNE KOLONIJE

Likovne kolonije organizirane su u župi Tišina u razdoblju 2007.-2011. Okupljale su priznate i poznate stvaraoce iz oblasti slikarstva i kiparstva, umjetnike koji su iz godine u godinu pokazivali veliku privrženost, ljubav i poštovanje prema ovome kraju, ali i veliku spremnost da pomognu i olakšaju povratak svim izbjeglim i prognanim Hrvatima s područja općine Bosanski Šamac. Svih tih godina sva djela nastala u radionici donirana su župi Tišina, a radovi su se mogli i kupiti. Sav prihod od prodaje bio je namijenjen za potrebe u obnovi župe, prvenstveno za projekte koji su se sprovodili s ciljem da se olakša povratak svim izbjeglim i prognanim.