Kratki povijesni pregled

Župa Tišina nastala je odvajanjem od župe Garevac 1848. i od te godine ima matice. Već 1846. god. franjevci su u Tišini kupili zemljište s trošnim zgradama (konakom) od jednoga bega, a 1848. tu se nastanio župnik. Tišina je prvotno tretirana kao mjesna kapelanija, a formalno je župom proglašena 1858. god.

Do izgradnje crkve 1847. god., za bogoslužne svrhe služila je kapela Sv. Petra apostola. Gradnju crkve potpomogao je svojim prilogom i car Franjo Josip I. Obnovljena je 1951. god. Međutim, ona je sve manje zadovoljavala potrebama, pa je 1970-72. podignuta nova (s vjeronaučnom dvoranom) po projektu D. Antolkovića. Imala je tri zvona: jedno je nabavljeno 1923. (300 kg) a druga dva 1988. god. (300 i 110 kg).

Iako skromna po svojim arhitektonskim oblicima, njezin je interieur bio obogaćen umjetničkim djelima. Postaje križnoga puta (ulje na platnu) izradio je V. Blažanović 1984. god., a brončane kipove Sv. Franje i Sv. Ante kipar K. Bošnjak (1984-85). U zadnjem ratu, u travnju 1992. godine župa je okupirana, vjernici protjerani a tadašnji župnik fra Jozo Puškarić zarobljen i odveden u logor gdje ostaje 6 mjeseci. Župna crkva je teško oštećena a zvonik miniran. Tek je 1998. godine, uz pomoć OSCE-a, organiziran obilazak župe nakon čega su slijedili sve češći dolasci, a ubrzo su učestali i vjerski događaji u župi. Prvi povratnici vratili su se u župu u ožujku 2000. godine. Uskoro je obnovljena vjeronaučna dvorana, koja se nalazi u sklopu crkve, za liturgijska slavlja.

U župa je jedna podružna crkva G. Hasiću, gdje se nedjeljom redovito slavi misa za puk. U Novom Selu postojala je grobljanska kapela i u njoj se jednom mjesečno slavila sveta misa. Kapela je u zadnjem ratu potpuno uništena i čeka obnovu.

Već u prvoj polovici pedesetih godina 19. st. umjesto trošne begovske zgrade izgrađena je župna kuća, koja je nadomještena novom 1931. god. Sadašnja župna kuća izgrađena je 1985-86. god. U zadnjem ratu potpuno je devastirana i opljačkana. Novoimenovani župnik fra Joso Oršolić nastanio se 2003. u djelomično obnovljenu župnu kuću i nastavio s njezinom obnovom.

Župa je god. 1877. imala 1.315 katolika, a 1935. god. broj se povećao na 2.100. Dijelovi tišinskog župnog područja razdiobom su ušli u sastav novoosnovanih župa Domaljevac (1860) i Bos. Šamac (1900). Župa 1991. broji 5.000 katolika (1974: 4.974). U zadnjem ratu župljani su protjerani. Povratak sporo teče tako da danas u župi živi oko 280 vjernika u 132 obiteljske kuće.

Župu tvore sljedeća naselja: Hrvatska Tišina, Hasić (Gornji i Donji), Lijeskovac, Novo Selo, Odmut i Tursinovac.