Duhovna obnova

SVETE MISE ZA BOLESNIKE I ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

SVETA MISA ZA BOLESNIKE I ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Po želji Svetog Oca 11. veljače, na Gospu Lurdsku slavi se Međunarodni dan bolesnika i zdravstvenih djelatnika. Taj dan se moli za sve zdravstvene djelatnike i sve one koji skrbe o bolesnicima, kao i za sve bolesnike.

Također je potrebno u svima nama odgajati plemenite osjećaje skrbi za sve bolesnike kako bi u svakom čovjeku prepoznali Krista koji trpi. Tamo gdje postoje medicinski centri i bolnice, treba se organizirati animacija i pastoralni program obilježavanja molitvenog dana.

U mnogim našim župama i obiteljima sve se više zanemaruje ona bitna utjeha vjere naših bolesnika. Ovaj je dan posebna prigoda odgajanja svijesti i savjesti kako bi svi odgovornije postupali s našim bolesnicima omogućujući im primanje sakramenta bolesničkog pomazanja.

Budući da župa Tišina slavi svoj patron 11. listopada, Majčinstvo BDM, s jubilarnom godinom 2008. kada smo slavili 150 godina župe Tišina, na Gospu Lurdsku smo započeli sa svetim misama za bolesnike i zdravstvene djelatnike.

Tako svakog jedanaestog u mjesecu organiziramo dan molitve za bolesnike i zdravstvene djelatnike. Molitveni susret započinje u 16 sati s krunicom, razmatranjem i pripravom za svetu misu. Ujedno je i mogućnost svete ispovijedi. U 17 sati je misno slavlje i sakramenat bolesničkog pomazanja.

Na ovaj način uz Božju pomoć i skaramente: Ispovijedi, Euharistije i Bolesničkog pomazanja, liječimo svoje duhovne i tjelesne boli i molimo za toliko potreban mir kako u našoj župi, tako u domovini i čitavome svijetu!