Naš identitet

Kakav je odnos nas Hasićana prema našoj baštini, kulturi i našoj tradiciji u kojoj smo odrasli te odnos prema našim precima i obilježjima koja nas neraskidivo vežu za prostor i običaje naše mladosti?

Piše: mr.sc. Josip Sarić

Kulturni identitet je pojam koji izražava jedinstvenost i autentičnost neke kulture, pripadnost pojedinca ili društvene skupine toj kulturi, određenje neke društvene zajednice putem njezinih vlastitih kulturnih osobitosti i vrijednosti. Kulturni identitet tvore oblici duhovne ( jezik, književnost glazba, ples, običaji i dr.) i materijalne (graditeljstvo, artefakti) kulturne baštine. Kulturni identitet temelji se na elementima tradicijske baštine, a pravo na očuvanje kulturnog identiteta ostvaruje se u svim demokratskim zemljama zakonskim uredbama koje štite zaseban kulturni položaj i razvitak putem škola, kulturnih ustanova, izdavaštva i sl. (Proleksis enciklopedija).

Jezik kao primarna riznica kulturnog sjećanja jedne sredine, jamac je za čuvanje kulturne predaje i gledanja na svijet kulturne sredine, glavni (iako ne jedini) nosilac njezina identiteta.

Budući da se identitet nosi normama i vrednotama u kulturi, njegova je osnovica duhovne naravi. Identitet nije dan prirodno niti postoji zauvijek u istim granicama, nego rezultat duhovne aktivnosti. Norme i vrednote su se osobito održavale vjerom i prenosile s koljena na koljeno jezikom i simbolima.

Aristotelova definicija da je čovjek razumno biće (zoon logon echon, animal rationale), govori da puno značajnih obilježja čovjeka nije sadržano u toj definiciji, kao primjerice, čovjekove emocije, njegova kreativnost i produktivnost i sposobnost rada.

Slično je i s pokušajem definiranja hrvatskog kulturnog identiteta.

Otvorenost prema budućnosti bitna je odrednica svakog poimanja kulture.

Identitet čini i prostor na kojem ljudi žive. Element društvenog identiteta redovno je vjeroispovijest, religiozna pripadnost. Religijska je pripadnost postala jak znak identiteta: vjerskog i nacionalnog. Predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić smatra da je hrvatski kulturni identitet u velikoj mjeri definiran pripadnošću zapadnoj civilizaciji i da ga je najsnažnije oblikovala katolička vjera i tradicija.

Gdje smo mi Hasićani u ovoj priči? Koliko mi polažemo na očuvanje našeg identiteta i koje elemente našeg hrvatskog identiteta mi njegujemo? I na proteklom okupljanju 13. kolovoza 2016. godine bilo je puno lijepih primjera očuvanja naših vrijednosti, koje prepoznaju i naši susjedi. Ono što bode u oči je odnos prema našoj baštini, kulturi i našoj tradiciji u kojoj smo odrasli te odnos prema našim precima i obilježjima koja nas neraskidivo vežu za prostor i običaje naše mladosti.