More tuge u Posavini (Video)

Poplavljena Posavina

Hrvatska Tišina, 18.5.2014.

Hrvatska Tišina, 22.5.2014.

Donji Hasić – Jelas

Grebnice, 18.5.2014.

Domaljevac

Nadiranje vode, 16.5.2014.

Bosanski Šamac, 17.5.2014.

Bosanski Šamac, 18.5.2014.

Bosanski Šamac, 18.5.2014.

Bosanski Šamac, 19.5.2014.

Bosanski Šamac, 20.5.2014.

Bosanski Šamac, 21.5.2014.

Prud, 19.5.2014.

More tuge u Posavini