Mara, Marija, Marina, Marica

Svijećnica – Prikazanje Isusovo u hramu (blagdan 2.2.)

Svim našim Marama, Marijama, Marinama (jer se u Posavini Svijećnica naziva i „Mari(ji)no“, Maricama koje na Svijećnicu slave imendan srdačno čestitamo. Pokojnima da uživaju u slavi vječnog Svjetla!

Kada bismo danas zapitali za objašnjenje nekoga, zašto se blagdan koji slavimo 2. veljače zove Svijećnica, vjerujem da bi velikom broju vjernika bilo nejasno i da ne bi znali odgovoriti na to pitanje.

S druge strane kada pogledate kako se u Posavini, najveći dio imendana Marija, slavi upravo na Svijećnicu (vjerujemo da neke slave i na druge Marijine spomendane: Veliku Gospu, Malu Gospu, Ime Marijino....), to pitanje značenja postaje izazovno. Je li Marija Svijećnica? Sigurno nije. To je naslov, mnogi će reći, Marijinog blagdana. Je li Isus – Svijećnica? Ni to nije. To je blagdan Isusovog prikazanja u hramu i zapravo bismo taj dan trebali nazvati Isusovim blagdanom. Njega nam starac Šimun pokazuje kao “Svjetlost na prosvjetljenje naroda...” I tu se susrećemo sa svjetlom, koje dolazi da nas prosvjetli, da od nas učini svjetlo koje vodi k Svjetlu, Riječi vječnoj Očevoj o kojoj govori Ivan u prvom poglavlju svojega Evanđelja.

Marija i Josip učinili su obredni čin koji je bio u židovskoj tradiciji i donijeli, nakon 40 dana, dijete u hram. Koliko su bili i sami svijesni koga su donijeli teško je reći. Jedno je bitno i važno shvatiti: oni su vršili zakon i volju Božju, jer su primali poruke preko poslanika-anđela, od Navještenja do Josipova prihvaćanja “u Mariji začetog po Duhu Svetomu”. Ipak, unatoč iskazanoj Božjoj pažnji po anđelu: “Otac njegov i majka divili se što se to o njemu (Djetetu Isusu) govori”!

Dvije osobe koje se pojavljuju kod Isusovog prikazanja su starac Šimun, kojemu je objavljeno da neće umrijeti dok ne vidi slavu Gospodinovu. “Ponukan Duhom Svetim dođe u Hram”. A kad je primio dijete u naručje reče: “Sad otpuštaš slugu svoga Gospodine u miru, jer vidješe oči moje spasenje tvoje koje si pripravio pred licem sviju naroda”.

Druga osoba je proročica Ana, žena poodmakla u godinama. Upravo je došla u hram u trenutku kad je dijete Isus donešeno u hram. Hvalila je Boga i svima, koji očekivahu otkupljenje, pripovijedala je o Djetetu.

Isusovo djetinjstvo opisano je kratko, jezgrovito. Nakon povratka u Nazaret: “Dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti – i milost je Božja bila na njemu”. Lk, 2, 40

Uobičajeno je tumačiti božićno Bogojavljanje kroz svjedočanstva, objavu:

objava anđela pastirima o rođenju Spasitelja;

objava svemu čovječanstvu preko zvijezde i mudraca/kraljeva;

objava i svjedočemje Duha Božjega na rijeci Jordanu prilikom krštenja po Ivanu Krstitelju.

Ovom bi se božićnom ciklusu moglo nadodati objavljenje preko Šimuna i Ane, ljudi hrama Jeuzalemskog, da je došlo Svjetlo, Spasitelj, koji će biti propast i uzdignuće mnogima, koji će biti znak osporavan.

Pred nama je znak današnjeg blagdana: “Svjetlost, Spasenje, propast ili uzdignuće, znak osporavan...” Pozvani smo biti za ili protiv. Koliko puta i koliki govore da su Svjetlo, ali se njihovo svjetlo ne vidi. U trenucima kad treba nositi svjetiljku u rukama, često je gasimo i priklanjamo se drugom stadu, zbog interesa, zbog lagodnosti, zbog obzira pred drugima da nas ne ubroje u “ognjištare”... Evanđelje pak govori: Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja“. (Iv, 1, 2-5)

To je bit Svijećnice. Objavljuje se Svjetlo, poziva nas da budemo svjetlo Svjetla u svijetu. I da ga tama ne obuzme!

Jedan obraćenik je rekao: »Čitava je moja katolička osobnost samo svjetiljka, u kojoj kao svjetlo gori osobnost Kristova!«

Svim našim Marama, Marijama, Marinama (jer se u Posavini Svijećnica naziva i „Mari(ji)no“, Maricama koje na Svijećnicu slave imendan srdačno čestitamo. Pokojnima da uživaju u slavi vječnog Svjetla!

Mara Ambrožić r. Stanić pok.

Mara Andrić Čulkanova, Buja

Mara Andrić Sićenica

Mara Antunović Mrkonjina

Mara Antunović (Nanina majka)

Mara Bjelobrk Ivićen(i)ca

Mara Bjelobrk Lulonjina

Mara Bjelobrk Pake (Pakina)

Mara Blažanović Careva

Mara Blažanović r. Brandić

Mara Blažanović Sarčićev(i)ca pok.

Mara Božić Ante pok.

Mara Božić r. Matuzović pok.

Mara Božić Tome

Mara Brandić Nena Bartolov(i)ca, (majka Mije Brandić)

Mara Brandić Kelaven(i)ca

Mara Brandić r. Ilak

Mara Brandić Ivićev(i)ca

Mara Brandićr. LilićMarkešen(i)ca

Mara Bratić Ante

Mara Bratić Braćalov(i)ca

Mara Bratić pok.

Mara djed' Joze Andrić

Mara Dragičević Blažićev(i)ca

Mara Dragičević (Joze Dragičevića sestra)

Mara Dragičević (Šunjina sestra)

Mara Dragičević (supruga Marijana Dragičević Bana)

Mara Ešegović

Mara Ević Luketina

Mara Ević Niken(i)ca pok.

Mara Ević Paušen(i)ca pok.

Mara Ević Pave

Mara Ević Pejenica

Mara Ević Piljina

Mara Joze Pejić-Rokić

Mara Kljajić Đure

Mara Kljajić Ive

Mara Kljajić Ivice

Mara Kljajić Jele pok.

Mara Kljajić Martinov(i)ca

Mara Lilić Antenica

Mara Matuzović r. Brandić

Mara Meščić Andrijen(i)ca

Mara Meščić Antolijen(i)ca

Mara Meščić Bajina

Mara Meščić Marka

Mara Meščić r. Petrić-Ević

Mara Mikić Adži(ji)na

Mara Mikić Blažev(i)ca pok.

Mara Mikić Ilije, Ivšina

Mara Mikić Ivićen(i)ca

Mara Mikić Bagen(i)ca

Mara Mikić Marikača

Mara Mikić r Stanić Pavčen(i)ca

Mara Mikić r. Stanić Ilijen(i)ca pok.

Mara Pejić Jozenica

Mara Pejić pok.

Mara Pejić Tadijen(i)ca

Mara Petrić (supruga Andrije Petrić Profe)

Mara Petrić Franje

Mara Petrić Ilijen(i)ca

Mara Petrić Ive

Mara Petrić Jozenica

Mara Petrić Šimenica

Mara Popić Andrijen(i)ca

Mara Sarić Arkešen(i)ca pok. (rođ. Jelečević)

Mara Sarić Franjenica

Mara Sarić Lukačen(i)ca

Mara Sarić Mate (umrla u djetinjoj dobi)

Mara Sarić Mate

Mara Sarić Puljdenica

Marija Sarić Peranova (umrla u djetinjoj dobi)

Mara Sarić Peranova (umrla u djetinjoj dobi)

Mara Sarić Ivičenica

Mara Šinko Joze

Mara Šinko Šandorev(i)ca

Mara Stanić rođ. Vučković Antiken(i) ca

Mara Stanić Ilijen(i)ca pok

Mara Stanić Ivke pok.

Mara Stanić Joze - Draga

Mara Stanić Mijenica

Mara Stanić r. Bjelobrk pok.

Mara Tufeković Antenica

Mara Tufeković rođ. Bratić

Mara Tufeković rođ. Petrić

Mara Vučković Ambroze pok.

Mara Vučković Ante

Mara Vučković Barenica pok.

Mara Vučković Đurenca pok.

Mara Vučković Gara

 Mara Vučković Lešenica

Mara Vučković rođ. Ević, Mačkov(i)ca

Mara Vučković Maris

Mara Vučković Mate

Mara Vučković Pavenica

Mara Vučković Pere

Mara Vučković r Stanić

Mara Vučković r. Osmerčić pok.

Mara Vučković Terina pok.

Mara Vučković Tomen(i)ca

Mara  Kljajić Antuna

Marica Blažanović Peje

Marica Brandić rođ. Katić

Marica Bratić rođ. Pejić-Rokić

Marica Ević Markeljenca

Marica Ević Markov(i)ca

Marica Mikić Joze

Marica Popić (supruga Vlade Popić)

Marica Sarić Pernica pok

Marica Sarić djed' Nike, pok. 

Marica Tufeković

Marija Dragičević (kćerka Joze Dragičevića Čvarka)

Marija Bjelobrk Ilije

Marija Brandić (kćerka Mije Brandić)

Marija Meščić (supruga Nikole Meščić Cige)

Marija Sarić Marka

Marija Stanić Blažićev(i)ca

Marija Vučković Joze

Marija Vlašić (kćerka Vere Brandić)

Marijana Brandić (kćerka Markeše Brandić)

Marijana Blažanović Marijana

Marijana MeščićMarka

Marika Šinko Nike

Marina Ević Markana

Marina Petrić (kćerka Andrije Petrić Profe)

Maruška Božić r. Šinko pok.

Marina Kvesić-Rajić (kćerka Kate Sarić i Andrije Kvesić)

Marijan Blažanović,

Marijan Blažanović, Totac

Marijan Vučković, Aldumaš

Marijan Pejić, Tade ubijen u Domovinskome ratu

Marijan Kljajić, Marijančić

Marijan Mikić Matin

Marijan Tunjić iz Jelasa

Marijan Božić

Marijan Brandić (otac Dragice i Jele Brandić)

Marijan Kljajić Ive

Marijan Kljajić Ilije

Marijan Bjelobrk Ive

Marijan Pejić Tunje

Marijan Pejić, sin Anice ubijen u 2.svjetskom ratu

Marijan Vučković Mate

Marijan Vučković Riljin

-

"Uči, uči mali Marijane,

Uči škole, ja ću Vjerovanje."

-

Oj Marice đe su dukatići?

Dala dragom za kog ću otići.

Oj curice je l' ti žao lista

Ko što Mara žali svog bećara.

Ne bi nikad poljubio Mare,

Ameriko za tvoje dolare.

Zalud Maro što si se udala,

Sam' si svoju kosu razburljala.

Uvenulo lišće jasenovo.

Đe je Mato s Marom ašikovo.

Pita majka svoje (k)ćeri Mare

Ko zavadi u selu bećare?

Majko mila ja i' zavadila.

Ja se svoje poželio Mare,

Moram ići u selo Štitare.

O moj tata kupi meni Maru,

Skupa Mara 'iljadu dolara.

O moj brate kad ćemo na sijelo?

U Kladare kod curice Mare.

Mene moji 'oće da ubiju.

Za Mariju moju jaukliju. (jauklija - turcizam, u značenju zaručnica, odabranica, izabranica, djevojaka....)

Majka Maru prodala ovčaru.

Za tri krune i za kilu vune.

Majka Maru za voćara dala.

Nije dala nego je prodala,

Za jabuke rumene pa joj duša sad vene.

Maro moja kad se sjetim tebe,

Triput ćebe smotam oko sebe.

Jesam li ti govorio Maro,

da s' budala što si se udala.

Bolna Mara bolest bolovala.

U bolesti dinje zaiskala.

Meni Mara u sobici dala.

Dala mi je čašicu rakije.

Majka Maru prodala ovčaru.

Za tri krune i za kilu vune.

Alaj se je naradila Mara.

Cijeli dan je sa bratom orala.

Mara vara da je zora bijela,

ja ustado' ni po noći nema.

Plave oči u adžina sina.

Voliš li ga Maro materina?

Znadem pobro koja cura vara,

Ta je cura Jeličina Mara.

Dodijalo materinoj Mari.

Svaku večer dolaze bećari.

Neće majko nikad tvoja Mara,

Udati se za momka bećara.

Da se oči kupuju za pare,

Kupio bi od Evića Mare.

Ćerku ima Mara Šećerovca,

Ne treba joj miraza ni novca.

Kiša rosi Jozo Maru prosi,

a Mara se nada da mu bude mlada.

Lažeš Maro da sam u te dir'o

ja sam svoju cipelicu šnjir'o.

A kakva je Ilijina Mara.

Neće sa mnom ni da razgovara.

Vara Mara da je zora prava,

Još do zore poljubit se more.

A što si se Marice naljutila na me

Pa mi ne daš svilene marame

Ja sam tebi prsten dao od četiri krune

Nećeš li se Marica zagledati u me

Još ću jedan saliti pa ću ti ga dati.

Nećeš li se Marice ti moja nazvati?

Bosa Mara Bosnu prigazila,

Bosa Maro je l' ti bosoj zima?

Nije meni ni u zimi zima,

Već je meni loše đuvegija.

Kada kosi rukavicu nosi,

A kad zubi ne može da ljubi,

A kad spava njega boli glava.

Bosa Mara Bosnu prigazila,

Na vitu se jelu naslonila.

Vita jelo ti visoko rasteš.

Što te pitam, pravo da mi kažeš.

Je li mi se dragi oženio?

Jeste Maro jest se oženio,

Oženio i (k)ćerku dobio

I Tvoje joj ime ponovio.

Uz ovaj prilog dobro je pogledati i tekstove na ovim stranicama pod naslovom:

>> Svijećnica naše “Marino”,

>> Moje balegovačko Marino

Mara Brandić Ivićev(i)ca (na slici lijevo, drži dijete) i Mara Brandić Markešen(i)ca (na slici desno)

Mara Matković

Mara Blažanović, rodj. Brandić

Mara Brandić rodj. Ilak

Mara Brandić Marìca

Mara Mikić Pergl (na slici lijevo)

Mara Mikić Adži(ji)na

Mara Brandić Nena Bartolov(i)ca, (majka Mije Brandić)

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)