Tomo, Toma

Sveti Toma, apostol (blagdan 21.12. / 3. srpnja)

Sveti Toma je jedan od dvanaest apostola koje je Isus odabrao. Najpoznatiji je po izjavi svoje vjere, odnosno nevjere. Kako nije bio prisutan kad se Isus nakon uskrsnuća ukazao ostalim apostolima, na njihovo svjedočenje da su ga vidjeli je rekao: „.“Dok ne vidim rane čavala ne njegovim rukama i ne stavim ruku na njegova rebra, neću vjerovati.» Iv 20. 24-25.

Kad se pojavio Isus nakon osam dana, evanđelisti ne govore je li Toma stavljao ruke u rane njegove, nego da je odmah vjerovao i na taj način postao čovjek koji javno ispovijeda vjeru. Poruka je i nama, kad posumnjamo da ipak ostaje samo jedan pravi put a to je put vjere i put Kristov.

Sveti Toma se još u nekoliko navrata spominje u Evanđeljima. U trenutku kad Isus odluči poći u Judeju zbog prijatelja Lazara koji je umro, a tamo su ga htjeli kamenovati apostoli ga pokušavaju odvratiti da ide tamo. Toma pak govori ostalima: „Hajdemo i mi da umremo s njim.“ Toma apostol, kojeg mnogi pamte po Evanđelju osmog dana nakon Uskrsa, i ovdje se pokazuje kao čovjek vjere:

Prema predaji umro je u Indiji. Po tradicionalnom kalendaru njegov blagdan je bio 21. prosinca i mnogi će i ove godine slaviti imendan na taj dan iako je blagdan svetog Tome apostola vjerojatno, jer je neposredno pred Božić, kada se želi staviti više naglasak na pripravu za Isusovo rođenje i duhovnu obnovu, prebačen na 3. srpnja.

Toma Vučković

Tomo Bjelobrk

Tomo Dragičević

Tomo (Tomislav) Meščić Ive

Tomo Božić (Bitun), naša tetka Ruža Sarić, udata za T.B.

Naravno, da je i ovo ime spomenuto u pjesmi:

O moj Tomo milovanje moje

Neću tebe radi nane tvoje.

Toma pjeva, Rastik odjekuje,

A u Ruže srce poskakuje.

Voli Tomo koga 'oćeš sada,

I mene si volio njekada.

Kiša pada kukuruzi rastu,

Bt će prove Tomi za svatove.

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)