Mladen

Sveti mladenci, mučenici ili Nevina dječica (blagdan 28.12.)

„Nevina djeca pomorena bijahu za Krista,

Zauvijek su uza Nj, neokaljana Jaganjca

Zauvijek kliču: Slava Tebi Gosoidine!“

(ulazna pjesma liturgije bladana Nevine dječice)

Ako je danas neki blagdan lako shvatiti, posebno nama koji smo proživjeli progone i izbjeglištva, onda je to blagdan Nevine dječice. Ili kako ga još zovemo Mladenci ili još bolje sveti Mladenci. Riječ je o muškoj djeci Betlehema i okolice koje je dao kralj Herod poubijati, jer su mu kraljevi ili mudraci s Istoka rekli da se rodio novi kralj čiju su zvijezdu vidjeli i došli mu se pokloniti. Naravno i nadariti ga poklonima. I prema biblijskom zapisu donijeli su darove koji priliče jednom kralju ili kraljeviću: zlato, tamjan i smirnu. Kad je to čuo Herod, izdao je naredbu da se poubijaju sva djeca koja bi mogla imati dob (oko 2 godine) prema kazivanju posjetitelja s Istoka. Bojao se naime da taj kralj sutra njemu ne preuzme vlast.

Naravno Isus nije došao biti vladar na ovom svijetu. On je Kralj nebeskog kraljevstva i vladar koji vlada ljubavlju, a ne žezlom. Da se ipak ne bi dogodilo da Isus bude ubijen, anđeo se javi Josipu u snu i reče mu da uzme dijete i majku njegovu i da bježi u Egipat. Josip učini tako i spasi Isusa. Isus postade prognanik i izbjeglica. Ostade u Egiptu dok nije umro Herod i tada se vrati u svoju zemlju.

Djeca ubijena od Heroda su prvi mučenici koji su prolili krv radi Isusa. Sveti Mladenci. Zbog toga danas slave imendane svi koji se zovu Mladeni, a ima ih u Hasiću nekoliko.

U nas je bio jedan zanimljiv običaj na ovaj blagdan. Naime, naše bake i majke su htjele da i naša dječica „osjete patnju djece iz Betlehema ii okolice“. Odnosilo se to na „muškiće“ do dvije godine života, a i one starije. Naime, baka ili majka, ili neka susjeda bi dijete rukom „plesnula“ po „guzi“ ili malo udarila šibicom. Neke su žene forsirale i govorile da dijete treba zaplakati i na taj način se poistovjetiti s malim mučenicima iz Betlehema. Djeca, ona veća, bi zaplakala i prije šibe. Ta tko je šibu volio? Starije sestre su uvijek braću štitile, govoreći da plaču čim bab' Jela ili bab' Kata dođu ujutro u našu kuću. Tako su prošli s manje problema. Naš brat Josip bi se uvijek na vrijeme sakrio pod krevet, pa su ga žene i zaboravile pijući jutarnju divku.

Ne znam je li se itko više drži toga običaja.

Znam da se u nekim župama slavi sveta misa s dječicom i njihovim obiteljima s posebnim blagoslovom. Majke se sjećaju jadne Rahele i onoga što je prorok Jeremija predvido: „U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi, jer ih više nema.“ (Mt.2,18)

Mladen Ević, Pešin

Mladen Meščić Pere

Mladen Marka Mišića, Kajćon

Mladen Andrije Popića, Garo

Mladen Marka Matuzovića, Klej

Mladen Vučkovic, Lešin

Mladen Vučković, Šicarev

Mladenima sretan imendan, a ako je neki umro, pokoj mu sa svetim Mladencima. 

Kako je Mladen „modernije“ ime u našem selu sjećam se samo dvije pjesme u kojima se spominje ovo ime:

U Mladena kuća razvedena,

Na tri boja, bit' će kuća moja.

Udat ću se drugo za Mladena

I bit' ću mu uvijek vjerna žena.

Mladen Marka Mišića, Kajćon (na slici u pozadini, stoji iza auta)

Mladen Andrije Popića, Garo (na slici desno)

Mladen Matuzović, Klej (na slici lijevo)

Mladen Ević, Pešin (desno)

Mladen Vučković, Šicarev

Mladen Vučković, Lešin (na slici lijevo)

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)