Fabijan

Sveti Fabijan (blagdan 20.1.)

U našem selu je nadjeveno ime jednoga sveca, svetog Fabijana, koje su naše dječje uši jedva razumjele, a usta izgovarala kojekako. Hajde de, još smo to ime i ponovili, ali onoga sveca uz njega, baš jedva: Sebastijan.

To je bio Fabijan Kljajić sin strine Luce i Marka. Imao je brata blizanca koji se zvaše Ivo te Niku, Blaža i sestru Janju.

Strine Luce se uvijek rado sjetim (pogledati crticu na ovim stranicama iz ciklusa “Veličina malenih” pod nazivom “Strin’ Luca Markovica Kljajić, Zasavičanka”). Svojim velikim trudom i patnjom podizala je pošteno svoju djecu. Uvijek se nje i njene obitelji sjetim s nostalgijom, pa i Fabe ili Fabana kako smo ga zvali.

To ime je, dakle, dobio po sv. Fabijanu, kojega sveti Euzebije spominje u svojoj Povijesti Crkve. Bio je papa, a predaja kaže da je na to mjesto izabran kao pobožni laik. Također se kaže da, skoro do potkraj njegova pontifikata vjernici nisu bili izlagani pogibelji. No, dolaskom cara Decija počinje progonstvo kršćana u kojem mučeničkom smrću stradava i sam papa Fabijan.

Papa Fabijan je podijelio Rim u 7 okruga postavivši im na čelo đakone. Njima je osobito naložio da se brinu o siromašnima i utamničenima. Ti đakoni su donosili bitne odluke u instituciji “Sacro collegio”, što je začetak današnjeg “Kardinalskog zbora”, pa se može reći da od sv. pape Fabijana potječe ideja o uspostavi kardinalske službe u katoličkoj crkvi.

Također je zanimljivo da je on naložio popis mučenika onoga vremena.

Sveti Fabijan se slavi zajedno sa svetim Sebastijanom, koji je, kao vojnik, podnio mučeništvo za vrijeme progona cara Dioklecijana.

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)