Vera, Veronika

Sveta Veronika (blagdan 4.2.)

Veronika nije biblijsko ime i ne spominje se u Evanđeljima. Ali, ime se spominje u apokrifu “Djela Pilatova” i vezano je uz ženu, koja je, prema tradiciji, Isusu za vrijeme križnog puta prema Kalvariji, videći ga izmučena, krvava i znojne pružila rubac da se obriše, a on joj je za uzvrat u rubcu ostavio otisnutu sliku svoga lica. Bila je to “prva slika”, što na latinskom glasi “vera icona” po čemu ta žena dobija ime Veronika. Na grčkom to ime glasi Berenika, što na hrvatski prevedeno znači: nositeljica pobjede.

Apokrifi su inače dio knjiga vjerskog sadržaja, koje su nastale u prvim stoljećima kršćanstva, a koje ne čine dio Kanona Svetopisamskih knjiga. No, to ne znači, ako je nešto iz apokrifa, da je, automatizmom, neistinito. Ta djela nisu mogla biti prihvaćena u cijelini, a pojedini njihovi dijelovi mogu biti korisni i zanimljivi kršćanskoj zajednici.

Pobožna Veronika je, prema legendi, s rupcem stigla do Rimu, a relikvija se čuva u crkvi sv. Petra.

Kako je pobožnost Križnog puta omiljena pobožnost među vjernicima, tako je i štovanje svete Veronike raslo u puku i želja da vide njen sveti rubac.

Zanimljivo je da je u Milanu izrazito raširena pobožnost prema Veronikinom rupcu, kojem je svojim posjetom štovanje iskazao prvi puta rimokatolički poglavar, sada umirovljeni papa Bendikt XVI. Prema tradiciji je upravo u Milanu sveto platno s obrisom lica Gospodinovog. Papa je kleknuo pred relikvijom koju kapucini čuvaju u svojem samostanu.

„Zajedno tragamo da upoznamo lice Gospodina našega i u njemu pronađemo put našim životima,“ rekao je papa svećenicima i hodočasnicima.

Nama je, bez sumnje, zanimljiv i tekst iz „Božanske komedije – La divina commedia“, velikana talijanske i svjetske književnosti pjesnika Dntea Alighierija u trećem dijelu zvanom „Raj“ (inače je Dante svoje grandiopzno djelo podijelio u 3 dijela metaforičkih naslova Pakao, Čistilište, Raj).. U strofi koju citiramo Dante spominje Hrvata koji dolazi pred Veronikino platno, i izriče molitvu diveći se licu Gospodnjem otisnutom na istom platnu. Uz blagdan svete Veronike lijepo je sjetiti se i Hrvata i Dantea koji je Hrvata smjestio u „Raj“, dok je svoje mnoge sunarodnjake i sugrađane smjestio u „Pakao“ i često puta u najveće dubine uz najgroznije opise.

U našem selu ime Veronika pojavljuje se rijeđe i u novije vrijeme. Naravno da je bilo u našoj okolici majki koje su se zavjetovale svetoj Veroniki u trudnoći, pa tako nadjenule ime Veronika. Neki će reći da Veronika i Vera možda i nisu od istog izvora no u nas su se tako percipirale. Ime Vera može se povezata s imenicom vjera, a šire od Hasića poznata su imena Vjera, Vjerica, Vjeran.... Naše Veronike tj. Vere kojima od srca čestitamo njihov imendan su:

Qual è colui che forse di Croazia

viene e veder la Veronica nostra,

che per l’ antica fama non si sazia,

ma dice nel pensier, fin che si mostra:

»Signor mio Iesù Christo, Dio verace,

or fu sì fatta la sembianza vostra?«

(Dante, Paradiso, XXXI., 103-8)

"Ko' čovjek možda iz Hrvatske, koji

Veroniku nam vidjet došao je

da pred tom slavom starodavnom stoji

zabezeknut, a misli mu se roje:

Gospodine moj, Isukrste Bože,

takvo je dakle bilo lice tvoje?"

Vera Sarić, Marčićeva

Veronika Meščić Marka (Kurte)

Vera Katić Marka

Vera Mikić Adžijina

Veronika Sarić, r. Jurić (supruga Jozina)

Vera Blažanović Mije, udana Lozić

Vera Brandić Ive (Ivića)

Veronika Ev Peje (Peše)

Vera Filipović Lujić

Veronika Rabudić (kćerka Andrijane Kvesić unuka Kate Kvesić r. Sarić)

Kao i sva druga imena i Veronike – Vere su opjevane u hasićkim dvostisima.

O moj brate, nema naše Vere,

Utekla je sinoć iz udžere.

Oj Verice mlada udovice,

Još si ljevša od svake curice.

Ja sam svoju zaprosio Veru

Za Petrovo na našem vašeru.

Novo ime u našemu kraju

To je Vera ko cvijeće u raju.

Veseli se Veričina nana,

Da će imat zeta budžovana (od turcizma im. budža u značenju bogat čovjek, imućnik, bogatun.)

Veronika Ev Peje (Pešina), na slici lijevo

Vera Katić Marka

Vera Mikić Adžijina (druga s desna)

Vera Blažanović Mije

Vera Brandić Ive (Ivića)

Veronika Meščić Marka (Kurte)

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)