Imendani: Ruža, Ružica...

Uz blagdan svete Ruže, prisjećamo se svih naših Ruža, Ruški, Ružica...

Sveta Ruža Limska (blagdan 23. kolovoza)

23. kolovoza je Dan državnosti države Meksiko. To Meksikanci, a i cijela Latinska Amerika, slave svoju zaštitnicu sv. Ružu Limsku. Tome slavlju sam osobno svjedočila u Braziliji. Sam pridjev Limska, govori da je rođena u glavnom gradu Perua, Limi . Inače je u Južnoj Americi vrlo često prezime Lima. Blagdan sv. Ruže Limske se svečano proslavlja u Brazilu u manjim i većim mjestima. Mogu reći da je u tim krajevima ugodno nositi ime ove svetice.

Sv. Ruža je rođena 1586. godine, a poživjela je svega 31 godinu. U to malo godina učinila je mnogo.

Inače je nosila ime po baki Izabeli, ali ju je sluškinja, zbog iznimne ljepote, prozvala RUŽA.

Roditelji, španjolskoga podrijetla, htjedoše je udati za krasna mladića, ali ona odreže kosu, taj ženski ukras i ode u samostan dominikanki. Sate i sate je molila, radila ručni rad i pomagala sirotinji. Ljubav prema ljudima nazivala je kraljicom kreposti i po njoj živjela.

Umrla je 1617. g., a proglašena svetom 1672.g. Pokopana je u najvećem dominikanskom samostanu Rosario u Limi kojeg posjećuju brojni vjernici.

U njezinu čast su izgrađene katedrale, crkve, kapele...

Kod nas je osobito časti dominikanski red.

Naravno, ime Ruža je i naše narodno ime po prekrasnom cvijetu ruža. Sve Ruže, Rože, Ružice, Ruške, Ružane, Rozalije, Rose i Roze modificirano su prisutne u svim narodima.

I mi smo ponosni na naše Ruške, Ružice, Ruže (kratki akcent), Ruže(dugi) čiji popis i nije malen. Ni ovo ime nije ostalo nezabilježeno u narodnoj pjesmi. Ova duža pjesma govori o kršćanskim robinjama u otomanskome carstvu i njihovim usudima. Pjesma je, u sličnoj verziji, objavljena na ovim stranicama u rubrici “Običaji”, u svadbenom dijelu.

“Vezak vezla robljenica Rosa,

Vezak vezla u more gledala

Ne bi l’ koga ugledala svoga.

Ugledala dva vrana gavarana.

Jeste l’ skoro od Bosne ponosne.

Nismo skoro, već smo i odavno.

Vidjeli smo tvoju staru nanu.

Nana ti je seke poudala

I jedina brata oženila.

Ru’o tvoje nije ni darnila.

Ru’o gleda, a Rose pogleda.

Kad je Rosa rječi razumila

Sveza oči i u more skoči.”

Kad zapjeva Ruška u Jelasu

Ja je pobro poznajem po glasu.

U vrtu mi ruža neubrana

Osta moja Ruža neudana.

Meni vele da ja nemam žene,

Moja žena Ružica rumena.

Ružu majka ‘rani jabukama

Najljevša je među djevojkama.

Blagoslov je o sv. Antunu

Pa se ruža pere u safunu.

Ako Ružo ti ostaviš mene

Zaplaka’ će drvlje i kamenje.

Da se oči mogu kupit druže,

Ja bi svoje kupio od Ruže.

Moja Ruža ružica rumena

Sveti Anto nek mi bude žena.

Kad Ružica u kolu ponese

I crna se zemljica zatrese.

Naša Ruža ima muža,

Ima muža kano (s)puža.

Pokojnima slavu u krilu njihove zaštitnice, a živima da poput Ruže Limske mirišu svojom dobrotom.

Ruška Dragičević r. Andrić

Ruška Mikić r. Sarić, pok.

Ruška Tufeković r. Filipović

Ruška Vučković Kavanušina

Ruška Vučković Mate

Ruža Andrić r. Božić, pok.

Ruža Antunović r. Brandić

Ruža Antunović Vinkov(i)ca

Ruža Bjelobrk r. Dragičević Lukenica

Ruža Bjelobrk r. Meščić

Ruža Blažanović Ive Cara

Ruža Blažanović Šimen(i)ca

Ruža Božić r. Sarić

Ruža Brandić Pavice

Ruža Bratić r. Pejić Jozenica pok.

Ruža - Đuđa Ević Antina

Ruža Ević r. Mišić

Ruža Joze Bjelobrk

Ruža Katić

Ruža Matišenca

Ruža Meščić Kratovca

Ruža Meščić Pere

Ruža Meščić r. Dragičević (tetke Cice Sarić)

Ruža Mikić

Ruža Mikić Adžijina

Ruža Mikić r. Petrić

Ruža Mišić Mate

Ruža Pejić r. Ilak

Ruža Pejić, pok.

Ruža Pejić - Jurić

Ruža Pejić Luke

Ruža Pejić ud. Božanović Drujina

Ruža Petrić Joze

Ruža Petrić r. Ević

Ruža Petrić r. Banović

Ruža Popić

Ruža Sarić Peje

Ruža Sarić Ivičenica

Ruža Sarić r. Barukčić, pok.

Ruža Sarić Troćo

Ruža Šinko r. Sarić

Ruža Stanić r. Vučković Mrmenica

Ruža Stanić r. Mikić, pok.

Ruža Šušnjara r. Sarić

Ruža Vučković (iz Matijaševića kraja)

Ruža Vučković babe Lucije ud. u Vojskovu

Ruža Vučković Krcenica

Ruža Vučković ud. Kljajić

Ruža Vučković - Ružiš

Ruža - Đuđa Petrić r. Petričević

Ruža - Đuđa Filipović Jokina

Ružica Bjelobrk Lulonjina

Ružica Blažanović Nike

Ružica Ević Pave, ud. Mijić

Ružica Pejić ud. Horvat

Ružica Popić Andrije, ud. Geljić

Ružica Katić Ilije

Ružica Lilić

Ružica Mikić ud. Ivić

Ružica Sarić Lukačina

Ružica Sarić r. Bošnjak

Ružica Sarić, Marčićeva

Ružica Šinko

Ružica Tufeković r. Stanić Prletovca

Ružica Vučković Mirkova

Ružica Vučković Šimen(i)ca, pok.

Imenjakinje sv. Ruže

Ružica Mikić ud. Ivić (stoji u sredini)

Ružica Lilić (na slici stoji lijevo, u ružičastoj haljini)

Ruža Pejić, pok.

Ružica Popić Andrije, ud. Geljić

Ruža Vučković - Ružiš

Ruža Katić, pok.

Ruža Šušnjara r. Sarić

Ružica Ević Pave, ud. Mijić

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)