Kata, Katica, Kaja, Katarina

Sveta Katarina Aleksandrijska (blagdan 25. 11.)

U crkvenom kalendaru ima više svetica nositeljica imena Katarina (Kata). Velika svetica Dominikanskog reda je sveta Katarina Sijenska, crkvena naučiteljica (doctor eclesiae – naslov koji je dodjeljivan nakon smrti velikih umova Crkve zbog izuzetnih doprinosa kako u znanosti tako i na drugim područjima djelovanja. Veći dio njih spada u rane godine kršćanstva, iako ih ima i u kasnijim vjekovima. Zanimljivo je da ih ukupno ima oko 35 i da su među njima i četiri žene. Jedna od njih je spomenuta svetica.) Osim Katarine Sijenske postoji i sveta Katarina iz talijanskog grada Genove, koja je, dobar dio svoga života, posvetila bolesnicima. Francuzi imaju svoju svetu Katarinu Laboure, milosrdnicu, a dominikanci još jednu svetu Katarinu Ricci.

Mi se pak možemo pohvaliti službenicom Božjom, našom posljednjom kraljicom, franjevačkom blaženicom Katarinom Kotromanić Kosača, članicom franjevačkog trećeg reda, koja je zadnje godine života provela u Rimu gdje je i umrla. Posebno se štuje u Kraljevoj Sutjesci gdje i danas žene nose crne marame kao spomen na nju.

U hrvatskoj tragičnoj povijesti posebno mjesto zauzima nesretna supruga Petra Zrinskoga, sestra Frana Krste Frankopana, majka Ivana, Jelene, Judite i Veronike...,, hrvatska grofica i književnica Katarina Zrinski. Također je poznata hrvatska kontesa i poetesa Katarina Patačić.

Sve spomenute svetice nose ime po prvoj svetoj Katarini Aleksandrijskoj djevici i mučenici. Prema predaji ona je mučena i umrla početkom četvrtog stoljeća u vrijeme progona kršćana. Razni su opisi njezinog mučeništva, zbog čega ju najčešće susrećemo s palmom u rukama kao simbolom mučeništva.

Posebno mjesto njezina štovanja je samostan na Sinaju koji nosi njeno ime. Navodno je i njeno tijelo pokopano u tom samostanu. Svakako je važno istaknuti da je egipatski predsjednik Enver al Sadat dao, uz taj samostan, sagraditi mjesto molitve i okupljanja sve tri jednobožačke religije: kršćana, židova i muslimana.

Ponosne nositeljice imena ove svetice su Hasićanke:

1. Kata Šinko
2. Kajica Andrić, Lekina
3. Kata Andrić,Joze
4. Kata Sarić, Markova ud. Kvesić (moja sestra)
5. pok. bab'Kata Sarić - majka Janje Dragičević, koja je živjela sa sinom Vladom poslije rata u Sarića sokaku)
6. Kaja čič' Mate Sarića ud. u Novo Selo
7. Katica Ević, Kudrina
8. Kata Ević, Pupina
9. Kata Ević Mike, Tairova
10. Kata Andrić, Tunjakenica
11. Kata Ević, Antina
12. Kata Mikić, Adžijenica
13. Kaja Vučković ud. Lilić (Krcina sestra)
14. Kaja Vučković, Ambrina
15. bab' Kaja Vučković (majka čič' Ambre)
16. Kata Đure Mikića
17. Kata Joze Mikića,ud. Josipovć
18. Kata Antuna Ćitića
19. Katica Pere Srebrića (Ane Sarića kći)
20. Kata Sarić, ud. Dragičević
21. Kata djed' Ivana Stanića
22. Kata Petrić (sestra Togeničina)
23. Kata Tufeković (sestrina "Lešine" supruge)
24. Kata Vučković, Bjelobrkušina
25. Kata Vučković, Stjepanova
26. Kata Blažanović (Šime i pok. tetke Stane) ud. Vučković
27. Kaja Ilije Ivšina
28. Kata Ević (majka supruge Marka Arkešina)
29. Kaja djed' Pere, tj. pokojnog mu sina Marka, udata za Garevljanina, živjela u Vojvodini gdje je mlada umrla
30. Kata Bratić
31. Kata Vučković, iz Matijaševića kraja
32. Kaja Ilije Nanina

33. Kaja Dragičević pok. Draganov(i)ca

35. Kaja Ević Trolinovca

36. Kaja Lilić Maten(i)ca

37. Kaja Meščić

38. Kaja Mikić pok.

39. Kaja Petrić

40. Kata Andrić ud. Dragičević

41. Kata Blažanović Bulježeva

42. Kata Blažanović Ilijenica

43. Kata Božić r. Stanić pok.

44. Kata Dragičević Marijana

45. Kata Dragičević r. Lilić

46. Kata-Kaćuna Tufeković

47. Kata-Kaja Antunović Mrkonjina

48. Kata Kaja Božić r. Cvitkušić pok.

49. Kata Kaja Vučković Mačkova

50. Kata Katić Marka

51. Kata Kljajić r. Vučković

52. Kata Lilić r. Mikić

53. Kata Mikić Ilije Ivšina

55. Kata Mikić Ilije pok.

56. Kata Mikić r. Katić

57. Kata Pejić r. Mikić pok.

58. Kata Stanić Bartola pok.

59. Kata Stanić Matenica

60. Kata Stanić r. Petrićević 

61. Kata Stanić r. Vučković

62. Kata Tufeković Mešagenca

63. Kata Vučković r.Stanić pok.

64. Katarina Ević Marka

65. Katica Blažanović pok.

66. Katica Katić

67. Katica Petrić

68. Katica Stanić r. Bjelobrk

69. Katarina Sarić Josipova

70. Katarina Bilen (kći Ivanke Sarić i Jakova Bilena)

71. Katharina Ević (kći Roberta Ević Čorde)

72. Kata Ević (majka Roberta Ević Čorde)

73. Kata Dragičević, r. Šušak

Lijepo im ime nadjenuše njihovi roditelji ili kumovi, jer Katarina na grčkome jeziku znači čista, a uz postojanje i drugih svetica istoga imena, ova kasnojesenska sv. Katarina se najviše slavi u našemu narodu.

Moje misli teku posebnom ljubavlju dragim Katarinama iz moje rodbine, sestri, nećakinjama Josipovoj i Sekinoj Katarini, susjedama u Senju, prijateljicama u Puli, Zgbu, Dubici, suprugovoj nećakinji  i na poseban način preminuloj svekrvi Kati, koja počiva na groblju sv. Frane u Sinju.

Koncem studenoga, kada zima malo žešće stegne, znali smo biti će malih slavlja u našem sokaku. Gotovo svaka kuća je imala Katu ili Kaju. Sada je modernije reći Katarina. Naravno, sve se odnosi na spomendan kršćanske mučenice svete Katarine Aleksandrijske, 25. studenog.

Počevši od Šinkovih kuća s njihovom Katom, Andrića strine Kate Tunjakenice (rođ. Božić), njene zave Kate ud. Dragičević, tetke Kate Sarić ud. Dragičević, pok. Kaje Pere Sarića, pok. Kaje Marka Sarića, Kaje Mate Sarića do moje sestre Kate.

Skromno je i moja majka obilježavala Katin imendan. Nije se taj dan u kući šilo, prelo, tkalo, plelo.... u čast svetice a i onoga tko je nosio njezino ime. No, žene su imale uvijek prekobrojnih poslova, pa iako nisu radile gore navedene poslove imale su, još uvijek, dosta sitnih kućanskih poslova koje je trebalo „za vida“ u tako kratkom zimskome danu napraviti.

Moja sestra vrlo spokojno i mirno dijete veselila se, tada i sada, nakon toliko godina, i najskromnijem daru. Uvijek staložena, pa i kada joj je u životu bilo najteže, bila mi je i ostala uzor žene koja se razumije u sve praktične poslove u kući i izvan nje, a koja uz to rado čita i popunjava svoja nekad stečena znanja. Iako udata u Čardak, gdje je živjela do izbjeglištva, često mi zna reći da je„ po svu noć šetala našim sokakom i našim Hasićem“, što sanjajući naše krajčane, što zbog nesanice, koju je liječila mislima na svoje djetinjstvo, svoju avliju, svoju kuću, svoj sokak, Čandžićku, Žendrag, drage joj osobe....

Uvijek prava, ne samo sestra nego i prijateljica, koja u sebi nosi mnoge tajne kao u grobu zakopane, spremna svakome pomoći uvijek i u svako doba, vazda sebe radosno žrtvujući za druge. Tako joj je bilo „zapisano“ od malih nogu. Kada je naša majka bivala po bolnicama ona se starala o mlađoj braći i sestri, žrtvujući tako svoje školovanje. Zato smo nas dvije starije sestre na njenoj žrtvi mogle završavati škole, na čemu joj se nikada do kraja nećemo moći odužiti.

Upravo sam razgovarala s njom, pa ponukana tim razgovorom osjetih potrebu da njoj i svim dragim nabrojenim i nenabrojenim našim Katama čestitam njihov imendan. Lijepo ime Katarina nose i dvije moje nećakinje, a mnoge druge znane i neznane Kate Hasićanke. Blagoslova Božjeg nikada dosta,stoga neka im Gospodin podari svoj blagoslov ma gdje bile.

Dok se na radiju pjeva :“Katarinčice, katarinčice bijele....“ i dok ih gledam kako u mojem cvijetnjaku još odolijevaju studeni sjećam se naših hasićkih katarinčica tj. „jesenjaka“, malih krizantema, koje su dočekivale sv. Katu. Prkosile su narodnoj izreci „Sveta Kata, snijeg za vrata“ i dizale glavicu svojih latica. Te katarinčice su me podsjetile često na moju sestru Katu, koja, iako skromna, nikada nije pognula glavu u nedaćama života, osobito ratnog i izbjegličkog vremena, nego puna ljubavi za druge crpeći snagu u „Gospodinu koji nas sve krijepi“ , kročila kroz studen s toplim riječima utjehe i ljubavi.

Naravno da su mnoge pjesme ispjevene inspirarane lijepim djevojkama s ovim imenom, od one poznate:

“ ’Ajde Kato, ‘ajde zlato, ‘ajd idemo celer brati...”

do onih jednostavnih, u narodu ad hoc smišljenih. Nabrajamo samo neke:

“Zapjevala sojka ‘tica, misli zora je,

Pod pendžerom lijpe Kate, ‘ćeri Markove.

Ustaj Kato, ustaj zlato, spremaj darove!.

Ja sam mlada i sirota, pa ne umijem.

Kad si mlada i sirota, što se udaješ?

Sinoć me je tata dao, nisam ni znala.

A jutros me majka ne da Bog je pomog’o”

Bolje Kato da se nismo znali,

Ne bi jada na srcu imali.

Skidaj prijo sa pendžera svijeće

Više Kata zaljevat ga neće.

Kata cvijeće pod prozore meće,

Da joj miri kad lola proviri.

Alaj mi se razljutila Kata

Više neće otvorit mi vrata.

Moj pendžeru, moj gorki čemeru

S tebe Kata osta neudata.

Da me ‘oće oženiti tata

Pošla bi mi materina Kata.

Jesen ide udaje se Kata,

Evo kuma i staroga svata.

Nemoj Kato barabu varati,

On će tebi kosu odrezati.

Oči moje vrijede Varaždina,

A Katine Pešte i Budima.

Najljevša je cura u sokaku,

Naša Kata od suvoga zlata.

U Kajice crne trepavice,

Kad namigne kosa mi se digne.

Reci Kato što si obećala,

Obećala pa loli slagala.

Kad Marija i Kata pjevaju

Pendžeri se svuda otvaraju.

Imenjakinje sv. Katarine

Kata Lilić (na slici sasvim desno)

Kaja Lilić rođ. Vučković (Krcina sestra)

Kata Lilić (Avdić), pok.

Kaja Pejić (na slici desno)

Kata Mikić (druga s lijeva, prva je Kata Mikić, Adžijenica)

Katharina Ević (kći Roberta Ević Čorde)

Kata Mikić, Adžijenica

Kata Tunjić (sa sinom Mirom)

Kata Pejić (i Mato Pejić Roka)

Katica Katić (na slici desno)

Kata Sarić (na slici u sredini, desno je sestra Ruža, lijevo sestra Mara)

Kaja Lilić (na slici lijevo)

Kata Mikić (na slici sa kćerkom Ružicom)

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)