Cecilija

Sveta Cecilija (blagdan 22. studenog)

U Hasiću smo, koliko se ja sjećam, imali jedno ime ove svetice.

To je bila naša tetka Cica, tj. Cecilija Sarić-Dragičević. Baš na proslavi patrona naše župe ove 2016.g. susretoh na hasićkom groblju, poslije više od 3 desetljeća, njezinu kćerku Ružu ud. Meščić. Ovakvi susreti uvijek su preplavljeni emocijama. Stoga, iako je meni samo jedno ime Cecilija poznato, možda mlađi znadu više, neka bude ovo zabilježeno.

Sv. Cecilija je, prema predaji, Rimljanka, koja je obratila na kršćanstvo i supruga Valerijana. Oboje su pogubljeni.

Pokopana je u poznatim Kalistovim katakombama, u tzv. “kripti papa”. Kasnije je, njeno sveto i neraspadnuto tijelo, papa Paskal I., nezin veliki štovatelj, dao prenijeti u baziliku Trastevere njoj posvećenu.

Za sveticu se govorilo da izvrsno svira, pa je na slikama prikazana s različitim glazebenim instrumentima: harfa, violina, klavir, flauta...Zato se štuje kao zaštitnica glazbenika, zborova, pjesnika....

A kaže se “tko pjeva dva puta moli”. Tako nam je uvijek govorio naš zborovođa pokojni čiča Mirko Vučković, koji nam je dao prve informacije o ovoj svetici.

Zanimljivo je da je sv. Cecilija i zaštitnica Argentine.

Sjećam se par stihova koje je netko u našem selu smislio, ili po potrebi mijenjao ime u stihu.

Mojoj maloj ime Cecicilja,

Ona mi je majko najmilija.

Pjevaj Cico nek se svuda čuje

Da se tvoje drago obraduje.

Svati idu po Cicu Sarića

Udje se za Dragičevića.

Ne udaju dukati ni roba,

Već poštenje moja Cico dobra.

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)