Jaga

Sveta Agata (blagdan 5.2.)

Sveta Agata spada među ranokršćanske svetice i mučenice. Rođena je na Siciliji u prvim desetljećima trećeg stoljeća. Razni izvori navode da je to bilo oko 231. godine. Bila je plemenitog roda i primijećena u društvu po svojoj čednosti i ljepoti. Nepoznato je od kada datira njeno kršćanstvo, no navodi se da se zavjetovala živjeti kao djevica. Kako se za nju zainteresirao Kvintijan, tadašnji upravitelj Sicilije, kada ga je ona odbila, silno se našao uvrijeđen. Doznavši da je kršćanka, a to je bilo vrijeme progona kršćana za carevanja Decija, dao ju je mučiti. Navodi se u njenim životopisima da su joj odsjekli grudi, a ona je u tom trenutku rekla Kvintinijanu: „Zar te nije sram kidati ženi ono čim te je majka dojila!“ No, nije umrla od tog mučenja nego je bačena u tamnicu. Umrla je 5. veljače u Cataniji 251. godine. Po crkvenoj tradiciji njen blagdan se slavi na dan njene smrti, ili točnije rečeno, očima vjere, rođenja za nebo.

Poput još nekoliko mučenica ranog kršćanstva ona je ušla u I. euharistijsku molitvu svete mise. Zaštitnica je grada Catanije, republike Malte, Malteškog reda, pokrajine Molise u Italiji, otoka Sicilije. U našim krajevima se nalaze crkve svete Agate u Novigradu (Istra) i kod Kanfanara, također u Istri te u Tivtu u Boki kotorskoj gdje živi hrvatska manjina u Crnoj Gori. Zanimljivo je da su sve spomenute crkve iz ranog srednjeg vijeka, što svjedoči o štovanju ove svetice u vrijeme prije 10. stoljeća.

Sveta Agata je zaštitnica dojilja, oboljelih od bolesti dojke, neudatih žena.

U našem selu je bilo nekoliko imenjakinja ove svetice: Živima zdravlje i zaštitu svete Agate, posebno od bolesti kojih je sveta Agata zaštitnica, a pokojnima društvo svete Agate u Kraljevstvu nebeskom.

Jaga Sarić pok.

Jaga Sarić udata Meščić

Jaga Mišić

Jaga Stanić

Jaga Stanić udata Ćitić

Jaga Meščić udata Šilješ

Pjevaj Jago i napjevala se,

Pjevaj draga i za me i za se.

U Stanića Jaga cura fina,

Da mi 'oće ona biti strina.

Ivka pjeva, Jaga dotjeruje,

Sveta pjesma daleko se čuje.

Ivka Ćitić i Jaga Stanića

Pjevačice iz našeg Hasića.

Kada Jaga zapjeva na koru,

Sve se ori u Mirkovu zboru.

Nema Jage, pa ni pjesme nema,

Milu majku za groblje oprema.

Gospin plač je započela Jaga,

Iz Hasića fina cura draga.

Jaga Mišić, pok.

Crkveni zbor župe Tišina 1952. godine. Na slici se, među ostalim, nalazi i Jaga Stanić (nažalost, ne znam koja je od ovih žena). Uz Jagu, tu su i Mirko Vučković (za klavirom), Ana Bartolović, sestre Karalić (Marta, Luca i Manda), zatim Jaga Stanić, Ruža Galić, Dragica Langer, Ivka Stanić...

Jaga Meščić udata Šilješ

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)