Marko

Sv. Marko, evanđelist (blagdan 25. travnja)

MARKOV DAN

Život evanđelista Marka bolje nam je poznat od života mnogih apostola. Zasluga je to Markove majke Marije u čijoj su se kući okupljali prvi jeruzalemski kršćani (usp. Dj 12,12). Marko je onaj mladić koji je pratio Isusa kada su ga uhvatili, ali se prestrašio i pobjegao (usp. Mk 14,51). Krstio ga je, po svoj prilici, sv. Petar, koji ga naziva svojim duhovnim sinom (usp. 1 Pt 5,15).

S ujakom Barnabom, Marko je išao na prvo Pavlovo apostolsko putovanje.

Prema predaji Marko je, nakon smrti sv. Petra i Pavla, propovijedao u Aleksandriji, gdje je i umro kao aleksandrijski biskup i mučenik 25. travnja. Kosti su mu, mletački trgovci godine 829. g., prenijeli u Veneciju, a na želju pape Pavla VI ostaci su opet vraćeni u Aleksandriju.

Sveti Marko je, navodno, evanđelje napisao prema propovijedima sv. Petra u Rimu. Zbog toga je karakteristika njegova evanđelja pučko kazivanje i psihološka obrada Isusa iz Nazareta.

Znak je Markova evanđelja lav, jer započinje evanđelje nastupom Ivana Krstitelja, koji je "grmio kao ričući lav".

Svetom Marku su posvećene mnoge znamenite crkve od one u Veneciji do naše prekrasne crkve sv. Marka u Zagrebu. Brojnim župama, kao i selima je sveti Marko patron. Samo u neposrednoj blizini Hasića „blagos'ov“ sela na sv. Marka „trače“ Tišina, Balegovac (sada Novo Selo) i Prud. I sve kao da je u suglasju: Baš uz blagdan sv. Marka uvijek bi u našem selu procvijetali ljubičasto plavi markovci (perunike, iris-grčko ime).

I neka mjesta nose ime po svetom Marku od Markušice preko Markuševca do Markova polja, zagrebačkog novog groblja, u kojem, poslije teških izbjegličkih dana nađoše pokoj mnogi naši Posavci.

U Hasiću su se uz ime Marko čule i izvedenice: Markica, Markan, Markelja, Marčić.... S tim u svezi i supruge su im se zvale Markičenica, Markov(i)ca, Markeljenica, Markanov(i)ca, Marčić(e)v(i)ca. Prezimena Marković, Markić, Markovina, Markovac u Hasiću nije bilo, ali je u Tišini bilo prezime Markičević.

Evo podužeg spiska naših dragih nositelja ovog imena:

Marko Ambrožić pok.

Markeša Vučković

Markica Blažanović

Markica Brandić

Marko Dujak

Markica Vučković (“Pindžolin” otac)

Marko Antunović „Madžun“

Marko Bjelobrk „Lulonjin”

Marko Blažanović,„Bebin“

Marko Božić 

Marko Brandić, „Kerta“

Marko Brandić, „Veza“

Marko Tome Dragičević, „Bibac“

Marko Dragičević, „Šunjo“

Marko Ević, Luketin

Marko Ević,“ Maceja“

Marko Ević, „Trolin“

Marko Franje Petrić

Marko IljkanaBožić

Marko Ive Tufeković, „Borac“

Marko Joze Petrić, “Šapanov”

Marko Jose Katić, „Klebara“

Marko Kljajić

Marko Mate Pejić - Šandorov zet

Marko Mate Vučković, “Balokov”

Marko Matuzović

Marko Matković, “Šopa“

Marko Matuzović, „Kraljević“

Marko Meščić, „Cane“

Marko Meščić, „Kiljen“

Marko Meščić,“ Mrki“

Marko Meščić, „Ševkin“

Marko Meščić, „Kr'at“

Marko Meščić, “Žabija“

Marko Martina Mikić

Marko Mikić, „Capo“

Marko Mišić (tetke Jage)

Marko Pave Mikić

Marko Pejić, „Madžun”

Marko Pejić Rokić

Marko Pejić, „Konjić“

Marko Petrić, „Brezonja“

Marko Petričević

Marko Popić

Marko Stanić, „Brko“

Marko Stanić, „Medle“

Marko MijeTufeković

Marko Vučković, Terin

Marko Vučković, „Rođan“

Marko Vučković, „Cigo“

Marko Kljajić Fabin

pok. Marko Blažanović

pok. Marko Brandić, „Bardak“

pok. Marko Brandić, „Markeša“

pok. Marko Ević, Antin (ubijen u Domovinskom ratu)

pok. Marko Ević, „Markelja“ (ubijen u Domovinskom ratu)

pok. Marko Mikić

Marko Bjelobrk,“Kasulja“

Marko Mikić, Pavcanov

Marko Dragičević, „Totoš“

Marko Blažanović, Totac“ (mlinar)

Marko Nike Brandić

Marko Brandić, “Picugin“

Marko Ešegović

Marko Pejić, „Buva“

Marko Varzić

Marko Mate Pejić

Marko Pavić (Jelas)

Iz Sarića sokaka evo sljedećih osoba s pripadajućim imenom:

Marko Andrić, Ćatijin

Marko Ante Sarić, “Arkešin”

Marko Mate Sarić, „Brko“

Marko Sarić Peje „Rupe“ (Šamac)

pok. Marko Sarić, Marčić

pok. Marko Andrić, “Čulkan“

pok. Marko Sarić Perin (nestao u II sv. ratu.)

pok. Marko Šinko, „Penco“

U ovaj popis rado stavljam našeg fra Marka Prgometa, zvanog Mrkica i Marka Nedića iz Novog Sela (oca snahe Mande).

I na kraju s posebnom ljubavlju ispisujem ime svoga oca Marka Sarića, a s ponosom imena i prezimena njegovih nasljednika unuka:

Marka Sarića Josipovog,

Marka Sarića, Matinog

te ime unuka koji nosi njegovo ime, ali s drugim prezimenom, ime mojeg sina

Marka Šušnjare,

a naravno i ime našeg pokojnog pradjeda Marka Sarića.

Neka vam vaš god, dragi „Tišnjani“, Pruđani i Balegovčani bude berićetan i ispunjen radošću susreta s vašim dragima, koji će se po prastarim našim običajima potruditi doći iz bliza i iz daleka na svetu misu i blagoslov polja. A potom za blagdanskim stolom u „ugodnom razgovoru naroda posavskoga“ obnoviti uspomene i prepričati sadašnjost.

Svim svečarima naljepše imendanske čestitke, a pokojnima, po zagovoru sv. Marka, vječni mir.

Imenjaci sv. Marka

Na slici (s lijeva na desno): Marko Božić, Ivo Šinko Ćelo, Markica Ćitić-Vučković, Šimo Vučković, Niko Blažanović

Markica Blažanović (na slici lijevo)

Marko Sarić Peranov

pok. Marko Ević "Markelja" i pok. Marko Ante Ević (ubijeni u Domovinskom ratu)

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)