Manda

Sveta Marija Magdalena (blagdan 22. srpnja)

Marija Magdalena je jedna od evanđeoskih žena. Sveto pismo je spominje kao Isusovu pratilju na Križnom putu uz njegovu majku. Ona je i kod praznog groba na uskrsno jutro gdje joj se Krist ukazao, rekavši joj da javi apostolima da je uskrsnuo. Važno je istaknuti da sva četiri evanđelista, Matej, Marko, Luka i Ivan spominju upravo Mariju Magdalenu u trenucima “prvog dana po suboti” tj. uz Isusovo uksrsnuće.

Tradicija ju je poistovjetila s Marijom iz Betanije, sestrom Lazara i Marte, iako je riječ o različitim osobama. Magdalena je rodom iz Magdale iz Galileje. Prije nego je upoznala Krista bila je grešnica. Motiv grešnice i pokornice Marije Magdalene čest je u literaturi od “Uzdaha Marije Magdalene” našeg pisca Ignjata Đurđevića do Brownovog romana “Da Vincijev kod”.

U našoj okolici nije bilo blagoslova na svetu Mariju Magdalenu, ali kipovi i slike u čast njoj bile su u crkvama i kapelama.

Njeno ime je osobito majkama u ustima da obrane posrnule pa pokajane kćeri.

Nismo ranije imali imena u obliku Magdalena. Najčešće ime u našem selu je bilo Manda. Stoga svim našim dragim Mandama napisanim i nenapisanim sretan imendan, a pokojnima vječni mir.

Naravno, ostala je i pokoja pjesma. Prvo ona kada se opljačkala naša župna tišinska crkva (po spomenutom novcu vidi se da je to bilo u vrijeme austougarske carevine):

“Manda pipa oko svetog kipa

Jel’ ikoja ostala forinta.

Curo Mando i curice Jela,

Bi l’ se koja udavati ‘tjela.

Manda viče sa gornjega boja (boj u značenju kat)

Đe si dragi živa željo moja.

Najljevša je Manda Ambrožića

Kada zapjeva iz svog vrtlačića.

Manda svilu na se namećala,

Aber daje da bi se udala “......

Magdalena Sarić ud. Mijatović

Manda Ambrožić ud. Sarić, pok.

Manda Ante Bratić

Manda Antunović Mate

Manda Bartolović r. Sarić pok. 

Manda Bjelobrk Mate

Manda Blažanović, Carevica

Manda Bjelobrk Gajovova

Manda Brandić Maćanovca

Manda Bratić r. Antunović  

Manda Dragičević r. Mikić

Manda Dragičević, Ivenica

Manda Dragičević, Paukina

Manda Ešegović r. Stanić pok.

Manda Ević Pejina

Manda Ević Antina

Manda Ević Lujinina

Manda Ević r. Ambrožić - Ive Piljina, pok.

Manda Ević ud. Šinko, Ćelenica

Manda Joze Rokića ud. Ević, pok.

Manda Joze Stanić

Manda Kljajić rođ. Stanić

Manda Matijašević Vučković (Kavanušina)

Manda Matuzović-Mandica

Manda Meščić Marka

Manda Mikić

Manda Mikić Alfonzova

Manda Mikić rođ. Rokić

Manda Nedić ud. Sarić

Manda Pejić Marka

Manda Sarić Lukić Peranova, pok.

Manda Sarić Pavanov(i)ca

Manda Sarić ud. Stanić

Manda Stanić

Manda Stanić Ive

Manda Stanić Jure pok.

Manda Stanić Marka

Manda Stanić r. Brandić pok.

Manda Stanić r. Mikić, pok.

Manda Šinko Ćelina

Manda Tufeković Ive, Poljara

Manda Varzić Peričenica

Manda Vučković Ambrina

Manda Vučković Cigina

Manda Vučković Joz(i)kenica

Manda Vučković Pavenica, pok.

Manda Vučković Perenica pok

Manda Vučković r. Mikić pok.

Manda Vučković Rođanovica, Markešenica

Mandy Stanić Ivice

Imenjakinje sv. Marije Magdalene

Manda Brandić ud. Ivkić

Manda Sarić (na slici lijevo)

Manda Brandić Maćanovca, pok.

Manda Šinko Ćelina

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)