Imendani: Ana, Anka, Ankica, Anica...

Svima našim dragim Anama, Ankama, Ankicama, Anicama, jednostavnost velike Ane i radost u krugu najbližih!Pokojnicama naše molitve!

Sveta Ana (26. srpnja)

Sveta Ana i sv. Joakim su bili bogati, ali pobožni ljudi. Dijelili su od svoga dobra siromašnima. Bili bi i sretniji da su, kao mladi ljudi, dobili potomstvo. To ih je mučilo, ali nisu izgubili nadu. Vjerovali su da će jednoga dana postati Bog uslišiti njihove plemenite želje. Molili su, čineći dobro, na tu nakanu.

I kada je, po ljudski govoreći, bilo već kasno, Ana donosi na svijet djevojčicu kojoj nadjenuše ime Marija. S tri godine, kako su se zavjetovali, prikazuju je u hramu. Mjesto Marijina rođenja ne zna se točno. Spominju se 4 izraleska grada: Jeruzalem, Betlehem, Nazaret i Seforis.

Sv. Joakim se manje spominje na Zapadu, više na Istoku, a sv. Ana obratno. Osobito je časte u Njemačkoj, Francuskoj i Engleskoj te Kanadi.

U pučkoj pobožnosti sv. Ana je simbol kasnijeg materinstva. Njoj se utječu nerotkinje, a negdje je slave kao zaštitnicu kućanica, radnica i udovica.

Na slikama se najčešće prikazuje kao starija žena s dugim pokrivalom na glavi, knjigom (Svetim Pismom) u ruci, te s Marijom u naručju ili kako joj sjedi do nogu dok ju poučava.

I u nas je poznatija sv. Ana od njenog supruga. Nismo imali u Hasiću prezimena s ovom osnovom, ali Ana je bila u svakoj drugoj kući, a često i njih više (primjerice baka i unuka).

Svetu Anu se slavilo i ljudi obično nisu radili teže poslove, a žene “nisu uzimale iglu” u ruke. A kako je naše najveće selo Domaljevac taj dan raširena srca primalo sve goste, išlo se tamo na blagoslov. Imali smo Hasićanki udatih u Domaljevac i “Domlječanki” udatih u Hasić, pa je to bio rozalog za svečaniji dan i u samom Hasiću.

I Novi Grad je nekada slavio svoj blagoslov na sv. Anu. Nažalost, to je kasnije ukinuto, zbog maloga broja katolika u tome selu.

Posjeti Novom Gradu su bili su česti (odatle je, naime, moja baka, a majka je, poslije prerane očeve smrti, tamo provela djetinjstvo). No, jedan i jedini posjet Domaljevcu na sv. Anu pamtit ću, po prvi puta “uživo” rukavanju sa školskim dnevnikom s imenikom. Naime, tog blagdana svete Ane bila sam, sa svojom školskom kolegicom Mandom Bratić, gost njezinog brata Ive koji je tada tamo učiteljevao. Tada sam i sama poželjela raditi taj posao, biti, kako bi naš dvoipolgodišnji unuk tepajući govorio, „suliteljica“, tj. prosvjetni radnik. Cijenila sam i voljela ljude koji drugima otvaraju oči za neki drugi, ljepši svijet.

Vrlo je lijep osjećaj vidjeti kod svojih učenika glad za znanjem, intelektualnu znatiželju i radost novih spoznaja.....

Naravno, ostalo je i ovo ime zapisano u našim narodnim pjesmama iz Hasića i okolnih sela, poglavito onih „priko Bosne“:

Ustaj Ano ne naspavala se,

zar ne čuješ svoga dike glase.

.Moja Ana 'oće da se uda,

Sve spremila samo nema kuda.

Evo Anka tvoga birikaša,

Sve birika oko mladih snaša.

Duvak meće glavita Anica,

Duvak meće od majke se kreće.

Čim Anice gariš obrvice,

Garim garom, lolinom cigarom.

Ajd' Anice da se pomiremo,

Svako znade da se mi volimo.

Crven' ruža nikla iz kamena,

Ne voli me Ankica rumena.

Bilo je i dužih:

.

Čija je ono djevojka?

Štono rano rano na vodu,

Što sitan korak nameće

i sitno kolo zapleće?

Što grabi vodu pod brdom

Što kopča kopču pod grlom.

Što bijelo lice umiva,

Što bijele grudi sakriva?

To je naša Anka Posavka

U selu najljepša djevojka.

Ljepotom se svojom ponosi,

I momcima svima prkosi.

Za njome momci hitaju

I za njenu ljubav pitaju.

Al' naša Anka ne haje

I neće da se udaje.

.

Hrani majka dvije Posavkinje 
Lijepu Maru i visoku Anku. 
Maru prose sa sve četir strane, 
Ali Anku ni sa jedne strane. 
To je Anki vrlo žao bilo 
Pa poziva svoju seku Maru. 
Ajmo Seko u goru zelenu 
da beremo ružicu rumenu. 
Dok je Mara u kiljeru bila 
uze Anka tanane nožić
otiđoše u goru zelenu 
al se Anka vrati kući sama, 
ostade joj njena seka Mara 
gledajući u nebo zvjezdano 
u prsima s nožićem tananim.

.

Svima našim dragim Anama, Ankama, Ankicama, Anicama, jednostavnost velike Ane i radost u krugu najbližih!

Pokojnicama naše molitve!

Ana Andrić Ćatijenica

Ana Andrić Iljenica

Ana Andrić r. Mikić

Ana Bjelobrk

Ana Bjelobrk r. Božić Lulonjenca, pok.

Ana Blažanović

Ana Blažanović r. Antunović, Kivijeva supruga, pok.

Ana Blažanović Patkovica, pok.

Ana Božić Antenica, pok.

Ana Božić Tome, Bitunova

Ana Brandić Djurenica

Ana Ćitić Antuna

Ana Ćitić Balokovica

Ana Dragičević Paukenica

Ana Dragičević r. Vučković

Ana Ešegović Marka pok.

Ana Ević r. Stanić, Pešenica

Ana Ević Tadenica (Šoljo)

Ana Ević, Anče ud. Nedić pok.

Ana Hošnjak

Ana Joze Rokić

Ana Karalić r. Brandić

Ana Katić-Anica

Ana Lilić(Avdić) Lukičina

Ana Matuzović Mate

Ana Meščić r. Bjelobrk

Ana Meščić ud. Crnica

Ana Mikić Antina

Ana Mikić Đurenica, pok.

Ana Mikić Joze

Ana Mikić Maten(i)ca

Ana Mikić ud. u Kladare.

Ana Mikić pok. ud. u Luku

Ana Mišić-Anuša

Ana Pave Ević

Ana Pejić -Rokić pok.

Ana Petrić

Ana Petrić r. Stanić, pok. 

Ana Popić, Zlatkova supruga

Ana Popić, Popina supruga

Ana Popić Đurina

Ana Popić Iljkina

Ana Sarić Japurkina

Ana Sarić Matina ud. Martinović (Nana)

Ana Sarić Meščić, pok.

Ana Sarić Pacenica, pok.

Ana Sarić r.Vidović

Ana Sarić Šimenica, pok.

Ana Sarić ud. Bjelobrk

Ana Sarić ud. Filipović, Jokenica

Ana Srebrić Pejić

Ana Stanić Gobeljenca

Ana Stanić ud. Karalić pok.

Ana Tufeković, Poljarevica

Ana Vučković Ambroženica, pok.

Ana Vučković Cigina, ud. Jurkić

Ana Vučković Mikenica

Ana Vučković pok.

Ana Vučković, Šicarev(i)ca pok.

Anka Katić, pok.

Anka Kljajić, pok.

Anka Matković r. Petrić

Anka Meščić r. Matković, Colbina supruga

Anka Tufeković, Vinkova

Anica Dujaković

Anahi Chisté (Nade Matković kćerka)

Imenjakinje sv. Ane

Ana Ević r. Stanić, Pešenica

Ana Stanić, Gobeljenca

Ana Popić, Zlatkova supruga

Ana Popić, Popina supruga

Ana Lilić (Avdić) Lukičina (na slici sasvim naprijed, u bijelo-sivoj majici)

Ana Vučković, Cigina, ud. Jurkić

Ana-Anica Katić

Ana Blažanović r. Stažić

Anto i Ana Sarić

Ana Sarić, pok. (na slici lijevo)

Anka Kljajić

Josip (19. ožujka)

Đuro (23. travnja)

Marko (25. travnja)

Filip i Jakov (3. svibnja)

Anto (13. lipnja)

Ivo (24. lipnja)

Pero i Pavo (29. lipnja)

Ljubica (10. srpnja)

Ilija (20. srpnja)

Manda (22. srpnja)

Ana (26. srpnja)

Marta (29. srpnja)

ALFONZ, ROK(O), LOVRO (Alfonz 1., Rok 10., Lovro 16. kolovoza)

Klara (11. kolovoza)

Jelena, Jela, Jelica (18. kolovoza)

Ruža, Ružica (23. kolovoza)

Bartol, Baro (24. kolovoza)

Mato (21. rujna)

Mijo, Gabrijel (29. rujna)

Anđa, Anđelko (2. listopada)

Franjo (4. listopada)

Luka (18. listopada)

Šimo i Tadija (28. listopada)

Dragan, Dragica, Drago (4. 11.)

Mirko (5. 11.)

Martin, Martina (11.11.)

Stanislav, Stanko, Stana (13. 11.)

Cecilija (22.11.)

Kata, Katica, Kaja, Katarina (25. 11.)

Andrija (30.11.)

Nikola, Niko (6.12.)

Ambra, Ambrozije (7.12.)

Lucija, Luca, Luja (13.12.)

Tomo, Toma (21.12.)

Stjepan (26.12.)

Ivan, Ivica, Ivka, Ivanka, Ivana (27.12.)

Mladen (28.12.)

Fabijan (20.1.)

Janja (21.1.)

Mara, Marija, Marina, Marica (2.2.)

Blaž (3.2.)

Vera, Veronika (4.2.)

Jaga (5.2.)