Sveti Anto

Svetom Anti su ispjevane različite pjesme. Donosimo ovu kao podsjetnik za blagdan sv. Ante u našemu Hasiću ove, 2016.godine. Napisao ju je Dalmatinac Ante Lizatović, koji je radio godinama kao kolporter u Splitu. Pisao je stihove o sv. Duji, Splitu, „Hajduku“...

Svojim vrlo jednostavnim, ponekad i nezgrapnim stihovima on ističe ljubav za domovinu, poziva na uvijek tako potrebno zajedništvo, moli za raseljenu Hrvatsku....

Tekst je preuzet iz Posavskoga narodnog kalendara 2000. g., HKD „Napredak“-Sarajevo, podružnica Orašje, podružnica Hrvatska Kostajnica (u osnivanju), Posavina press. Orašje, god. VI, br. 6., str. 158.

O SVETOM ANTI

Sveti Ante cilog svita dika,

zaštitnik je on sviju putnika,

svih mornara, avijatičara

i na kopnu od sviju dušmana,

svih bolesnih i svih umirućih

sveti Ante svetac svemogući.

Tko se njemu moli i utječe

on nikoga zaboravit neće.

Prima molbu veliku i malu,

davno rođen on je u Portugalu.

U Padovi malo je živio

tu je umro, tu se posvetio.

Sada njega slave svi narodi,

sveti Ante za narode moli,

sveti Ante mole te Hrvati.

Hrvatska te u vijeke poštuje

sve molitve tebi poručuje.

Svaki Hrvat tebi se utječe,

molitvama što do neba ječe.

Sveti Ante smiluj nam se svima,

raseljenim našim Hrvatima.

Postio si sa ljiljanom bijelim,

sa Isusom i sa srcem cijelim,

volio si ljubav i čistoću

zaštiti nas ti sa svojom moći.

Ptice su ti pjevale iz gora,

ribe ti se klanjale iz mora.

Sveti Ante na tvoj blagdan sveti

molitvama Hrvata se sjeti.

Proslaviti tvoje sveto ime,

Hrvati se ponose sa njime.

Zvona zvone na ponos i diku

svetom Anti našem zaštitiniku.

Šuma lista i pjevaju ptice,

sveti Ante Kristov zaštitniče,

sveti Ante ti po Božjoj volji

ti nas čuvaj u našoj nevolji.

Nek nas tvoja sveta pomoć prati

i Hrvate u Hrvatsku vrati.

Sveti Ante čista si svetinja,

volio si Isusa malena.

U ruci ti bijeli ljiljan cvate,

pa mirišu za naše Hrvate.

Ti si naše rane cjelivao

i svakome svoju pomoć dao.

Sveti Ante ti svetinjo naša,

tebe moli sva Hrvatska naša.

Sveti Ante hodao si svuda

i velika činio čuda,

grešnike si obratio mnoge, sirotinje,

pomoga uboge

zato vječna nek ti bude slava

od Hrvata nek ti bude hvala.

Ante Lizatović