KORIZMA

Obrati se i vjeruj Evanđelju!

Piše: P. Šušnjara

Svake se godine ponavlja. Svake godine saginjemo glavu i čujemo jednu od uobičajenih poruka prilikom čina posipanja pepelom: Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah obratiti (pretvoriti) ili Obratite se i vjerujte Evanđelju. To je poruka Čiste srijede, početka korizme. Korizma je pak početak pripreme za doček proslave najvećih dana našega spasenja kad obnavljamo zadnji dan Isusova života koje će završiti smrću na križu, a izići kao Krist pobjednik na dan Uskrsa, nakon što je proveo 40 sati u grobu. Najveće tajne naše vjere i najveća pobjeda! Umro je na križu Isus, uskrsnuo je Krist. Nama dao vjeru da ćemo i mi jednog dana umrijeti kao ljudi, a da nas čeka uskrsnuće kao zalog Njegove smrti i uskrsnuća.

Veličina ovih blagdana na koje se pripremamo razlog su četrdesetdnevne priprave kroz obraćenje po Evanđelju. Sjetiti se da smo prah, toga smo svi svijesni, ali treba biti svijestan da nakon Ukrsa nećemo ostati prah u nekom grobu nego da ćemo ustati na život. To je razlog što nas Pepelnica zove na obraćenje i vjerovanje Evanđelju. A da bismo ostvarili obraćenje treba poznavati Evanđelje.

Živimo u vremenu kad je čitanje postalo, skoro bi se moglo reći, pokora. Postali smo usmjereni na mnoštvo drugih izvora informacija i znanja. Otuđili smo se od knjige. No, to ne smijemo učiniti s knjigom nad knjigama, Biblijom. Posebno Novim zavjetom. Donedavno je pokora u korizmi bila odricanje od nekih stvari koje su nam ugodne, kojih se u svakodnevnom životu teško odričemo. I to je vrijedno pažnje i treba poštivati svakoga tko si nametne s dobrom nakanom nešto dobro. Ipak, najbolji izbor bi bio „uhvatiti se“ Evanđelja i spoznavši ga, težiti obraćenju. Takav stav je aktivan, pozitivan, usmjeren na dublje upoznavanje s onim što slavimo na kraju ove korizme.

Pred nama je značajan broj četrdeset koji je izrazito prisutan u Bibliji. A otud i naš naziv za ovo vrijeme korizma, koji dolazi od latinskog izraza quadragesima. Evo nekoliko navoda iz Biblije gdje se upotrebljava broj 40.

Postanak, 7. 4.: „... pustit ću dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći....“

Postanak: 50. 3. „Trebalo je naime četrdeset dana: toliko, naime traje balzamiranje.“

Izlazak: 16. 35. „Izraelci su jeli manu za vrijeme četrdeset godina.“

Izlazak: 24. 18. „Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.“

Izlazak: 34. 28. „Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza – Deset zapovijedi.“

Brojevi: 13. 25.: „Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali...“

Brojevi: 14. 33. „Vaši sinovi neka lutaju pustinjom četrdeset godina, neka trpe zbog vaše nevjere..“

Brojeva: 14. 34. „Prema broju dana – četrdeset, za svaki dan jednu godinu ispaštajte svoje opačine četrdeset godina.“

Brojeva: 33. 38. „Aron umre prvi dan petog mjeseca u četrdesetoj godini izlaska iz Egipta.“

Pon. Zakon: 9. 9. „Na brdu sam ostao četrdeset dana i četrdeset noći, niti sam kruha jeo ni vode pio. .. Kad je prošlo četrdeset dana i četrdeset noći Jahve mi dade dvije ploče, ploče Saveza...“

Pon. Zakon: 10. 10 „... razbih ploče pred vašim očima. Onda se ničice bacih pred Jahvu. Četrdeset dana i četrdeset noći.....“

Pon. Zakon: 25. 3. „Ako krivac zasluži da bude išiban.... Do četrdeset udaraca može mu se dati...“

Jošua: 5. 6. „... jer su Izraelci četrdeset godina lutali pustinjom....“

Suci: 3. 11. „Zemlja je otad bila u miru četrdeset godina.“

Suci: 13. 1. „Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije po volji, i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za četrdeset godina.“

1 Samuelova: 17. 16. „A Filistejac tako izlazio svakog jutra i večeri i postavljao se tako četrdeset dana.“

2 Samuelova: 5. 4. „Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je četrdeset godina.“

1 Kraljeva: 19. 8. „... išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.“

2 Makabejaca: 5. 2. „... četrdeset dana po svem gradu pojavljivali se konjanici...“

Psalmi: 95. 10. „Četrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj....“

Ezekijel: 4. 6. „A kad to završiš, četrdeset češ dana ležati na desnoj strani...“

Jona: 3. 4. „Još četrdeset dana i Niniva će propasti...“

Marko: 1. 13. „I ostade u pustinji četrdeset dana i sotona kušaše...“

Luka: 2. 22. „Kad je prošlo vrijeme njihova čišćenja (40 dana) donesoše ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu...“

Luka: 4. 2. „I odvede ga Duh u pustinju četrdeset dana, gdje ga je kušao đavao.“

Matej: 4. 2. „Postio je četrdeset dana i četrdeset noći i na kraju ogladnje.“

Djela Apostolska: 1. 3. „... ukazivao im se četrdeset dana i govorio im o kraljevstvu Božjem.“

Djela Apostolska: 7. 23. „Kad mu je bilo četrdeset godina, ponese ga želja da posjeti svoju braću.“

Djela Apostolska: 7. 30. „Kad prođe četrdeset godina, ukaza mu se anđeo u pustinji Sinajske gore.“

Djela Apostolska: 7. 36. „On ih izvede čineći čudesne znakove u Egiptu, na Crvenom moru i u pustinji četrdeset godina.“

Djela Apostolska: 7. 42. „Zar ste mi prinosili, sinovi Izraelovi, klanice i prinosnice četrdeset godina u pustinji?“

Djela Apostolska: 13. 18. „Oko četrdeset godina u pustinji je strpljivo podnosio njihovu ćudljivost.“

Hebrejima: 3. 9. “... gdje su me izazivali očevi vaši stavljajući me u kušnju, i to pošto su četrdeset godina gledali djela moja.“

Nabrajanjem navoda iz Biblije gdje se spominje broj 40, vjeujem da je jasno koliku je važnost i simboliku imao taj broj. To je broj slutnje, kušnje, pripreme ili kazne. Tim brojem su obilježena mnoga važna događanja u Bibliji. Prvi savez Boga s čovjekom – Noom, nakon četrdeset dana od potopa, a Savez s Izraelcima nakon četrdesetdnevnog boravka Mojsija na Sinaju; Saul je vladao Izraelom 40 godina, isto toliko David i Salomon također. Isusov život je obilježen brojem 40! Prikazanje u hramu je bilo nakon 40 dana; boravak u pustinji kao priprava za početak javnog djelovanja također; njegovo propovijedanje, njegovo javno djelovanje trajalo je 40 mjeseci; u grobu je bio 40 sati; poslije uskrsnuća se javljao učenicima kroz četrdeset dana. Bila je to priprema za konačni odlazak Ocu. Broj četrdeset je nosio u sebi pripremu ali i stvarnu promjenu, nakon što je pripremno razdoblje proteklo. Lako je to uočiti analizom mnogih navoda vezanih uz brojku četrdeset.

Ta poruka je zapravo poruka i nama. Korizmeno vrijeme je priprava za velike dane i nakon te priprave treba uslijediti promjena. U nama. U odnosu prema Evanđelju, u odnosu prema vjeri, u odnosu prema Bogu, u odnosu prema drugima. Dosadašnja tradicionalna praksa postova i nemrsa je važna, ali promjena je prihvatiti zapovijed Novog Saveza – Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. I život svoj dao za vas. Da i vi tako činite!

Svijest o Novom Savezu najbolje se očituje u euharistijskom slavlju, u svetoj misi. Zbog toga misi treba posvetiti najveću pažnju. U „Nedjeljnom i blagdanskom misalu“ koji je izdala Kršćanska sadašnjost, govoreći o sudjelovanju u misi piše:

„Nek vjernici tom otajstvu vjere ne prisustvuju kao tuđinci i nijemi gledaoci, nego neka ga kroz obrede i molitve dobro razumiju, te svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu.“

Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje, neka se vodi briga o usklicima puka, odgovorima, psalmima, pripjevima, pjesmama kao i činima, kretnjama i držanju tijela. U pravo vrijeme neka se održava i sveta šutnja.“

To otajstvo je obnova Novog Saveza. Taj Savez je vrijedan da mu posvetimo četrdeset dana priprave i da konačno postanemo sol, što od nas Krist traži. Priprema počima ne sutra nego danas! Obnova Saveza treba nam biti prisutna u našim mislima i razlog zbog kojeg dolazimo na misu, svaki put mu zahvaljivati za krv prolivenu i tijelo žrtvovano.