HASIĆKE njive, proplanci, šume...

Piše: dr. Ružica Sarić-Šušnjara

Prisjećamo se naših polja, šuma, livada, rijeka, jezera i ostalih lokaliteta u našemu kraju…

Sigurna sam da će ovom popisu biti pridodana još neka imena. Možda će ponešto trebati i ispraviti ili dopuniti. Hvala našim dečkima Donjaninu Željku Brandiću i Gornjaninu Ivanu Sariću na pomoći.

Njive, pašnjaci, šume...

Aginluk (agine njive) - oko aginog imanja i kuće, koja se nalazila pokraj pruge Šamac-Sarajevo, blizu pružnog prijelaza iz Hasića u Crkvinu, a iza hasićkog nogometnog igrališta dolazeći iz Sarića sokaka

Bara – njiva koja se nalazi idući putem od kuće Mate Srebrića-Antunovića, sokak preko puta gornjanske kapele sv. Ante Padovanskoga (udaljenost od glavne ceste oko 2 km.)

Bare – od kuće Mije Popića i Mije Milkića u smjeru Božanuše

Barice – livadice ispod Stanića kuća

Begluk – dio aginih njiva

Bosnice – njive koje su pripadale žiteljima Balegovca, a nalazile se na putu od Crkvine prema Miloševcu. Jednu takvu njivu je dobila moja majka, Balegovčanka, kao miraz od svoje braće Agatića.

Božanuša – lokalitet i njive iza Jelasa 1

Budro(v)ka – njive, koje su bile, uglavnom u posjedu Sarića, prešavši Čandžićku, lijevo iza Čandžićkine meraje, prema zadnjim kućama donjeg dijela Gornjeg Hasića

Čovićke – njive koje se prostiru od groblja Kninevi do ceste u Gornjem Hasiću (put prema Gradačcu)

Donje polje – polja žitelja Donjeg Hasića npr. Evića, koja se prostiru od kuće Pere Erletića u Škariću tj. od Blažanovića sokaka kojim se dolazi u Škarić. Donjim poljem išlo se kraćim putem („prečimice“) u Šamac.

Duga brazda – njive koje se nalaze kraj pruge u Gornjem Hasiću, na putu prema Crkvini

Džebićke – njive u Jelasu, ime po bivšem vlasniku, kasnije u posjedu Mate Sarića

Gornje polje – polja iznad Budro(v)ki prema cesti Šamac-Gradačac

Jelas 1 – njive iza Mikića kuća u Mikića sokaku

Jelas 2 - zaselak i njive na kraju Donjeg Hasića desno, idući iz Donjeg Hasića

Jošak - njive na kraju zaseoka Jelas, od kuće pok. Mate Lubine lijevo i graniče s tišinskim njivama

Jozinke – njive tik do Budro(v)ke

Kninevi – lokalitet, prije svega, hasićkog groblja u koje su se ukapali pokojnici oba Hasića, dijela Tišine i Novoga sela

Konačište – njive u Donjem Hasiću iza Brandića kuća (na desnoj obali Žendraga, nasuprot igralištu)

Kosnice – livade iza gornjanske osnovne škole, do njih vodi put iza kuće pok. M. Bjelobrka prema Rastiku

Kruščik – njive u blizini groblja Kninevi

Lanik – njive koje se navezuju na Panjik

Lug – pašnjaci i šume iza Matijaševića sokaka (sokak u Gornjem Hasiću, 2. po redu od raskršća iza Mikića sokaka)

Lugovi – lokalitet, od Gornjeg Hasića prema Gradačcu, poljoprivredno dobro, sada nastanjen srpskim doseljenicima

Marjanovke - udaljene njive iza Lugova i Rastika

Mlaka – njive ispod Sarića i Vučkovića kuća prema Žendragu

Panjik – njive iza Matijaševića sokaka

Pjeskulje – neke njive lošije kvalitete u blizini Save

Rastik – pašnjaci i šume iza Matijaševića sokaka. Riječ je, vjerojatno, došla ili od brojnog hrasta koji je tamo rastao ili jednostavno od glagola rasti

Savulje – njive uz rijeku Savu koje su, mirazom ili kupnjom, postale vlasništvo i nekih Hasićana

Siljevac – njive iza Čandžićke i meraje desno, bile su agine, kasnije crkvinskih Srba, pa kupnjom hasićkih žitelja na kojima su građene kuće (između ostalog mojih roditelja i brata Mate)

Škarić – njive (Vučkovića i Mikića) iza Šinkovih kuća do pruge i preko pruge

Travnjak – njive i pašnjaci u spomenutom sokaku koji ide od kuće pok. M. Bjelobrka

Žendraguša - Vučkovića i Ambrožića njive preko Žendraga, ispod Knineva

Rijeke, potoci, bare, jezera...

„Agino jezero“ ispod Agine kuće ili Škarićko jezero

Bosna, rijeka koja izvire ispod Igmana, a ulijeva se u Savu kod Šamca

Čandžićka – bara koja se nalazi na kraju Sarića – Čandžića (po njoj su Sarići i dobili to drugo prezime) i Evića sokaka, ispod Andrića kuća (Andrić Jozo je doseljenik iz Garevca, oženio Anku Sarić i tu se nastanio)

Pejin kanal u Lugu

Sava – rijeka koja teče od Triglava kroz Sloveniju, Hrvatsku, koja je granica između država Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ulijeva se u Dunav u Beogradu

Undragov(i)ca - potočić od Dragičevića sokaka („Totoševe“ kuće), ulijeva se u Žendrag u Blažanovića sokaku

Žendrag - potok, rječica koja teče od Kruškova polja uz oba Hasića i obje Tišine i ulijeva se u Savu

Bab' Jozenčina meraja u Donjem Hasiću, kod kuće babe Jozenice, iza Undragovice

Njivica (bab' Čikenicina (Čikeničina) meraja) u Donjem Hasiću, ispred kuće babe Čikenice 

Urija (Urica) meraja u Gornjem Hasiću, ali i naziv za dio Gornjeg Hasića oko kapele sv. Ante i šire

Meraja ispred kapele sv. Ante Pustinjaka

Meraja kod arterca u Donjem Hasiću

Meraja kod Čandžićke

Meraja kod kuće Joze Mikića na ulazu u Matijaševića sokak

Meraja na raskršću, na početku Gornjeg Hasića, ulazeći u Sarića sokak

Školište u Donjem Hasiću

Školište u Gornjem Hasiću

I na kraju vrlo bitan lokalitet:

Nogometno igralište na kraju Sarića sokaka

N.b.

Riječ MERAJA dolazi iz turskoga jezika MERA – MER'A a znači:

1. općinska zemlja, javni pašnjak

2. ugodan, suncem obasjan prostor

Riječ URIJA, umanjenica ur(ij)ica), također je iz turskog jezika i znači livada, pašnjak.

Nedostaju još neka imena? Možda nešto trebati ispraviti ili dopuniti? Pišite na ze.bra@chello.at