Čandžićka

Sa uređenjem Čandžićke započelo se u rujnu 2009. godine (fotografije - u stupcu desno), a ovo je pogled na Čandžićku nekoliko mjeseci poslije, 4. travnja 2010....

Uređenje Čandžićke, rujan 2009.