Pipika

Piše: Perica Mišić

Nakon već opisanog poslijeratnog tečaja kao prvog koraka u opismenjavanju Hasićana, nezaobilazno je reći par riječi i o Pipiki, koji je već nas ovim stranicama pomenut kao jedan od prvih koji je u Hasić donio nogometnu loptu.

Rittermann-ovi su podrijetlom Austrijanci. Došli su u naše krajeve nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austrije. Svi su bili fakultetski obrazovani i napredni. Od njih i s njima Hasić i hasićani su puno dobili i naučili. Pipika je imao kućište od Stijepine gostione do škarićke ćuprije, a posjedovao je i dobar dio Jelasa koji još u to vrijeme meliorirao (iskopao kanalsku mrežu). Anto Sarić je kod njega radio i izučio zanat u legendarnom “Pipikinom mlinu”. Mlin je nakon II svjetskog rata preuređen u osnovnu školu, a strojevi i materijal od zgrade, po direktivi, dislocirani su negdje u područja koja su naseljavali Srbi. Druga dva Pipikina brata živjela su u Šamcu. Jedan se zvao Puba i bio je apotekar i vlasnik apoteke, a drugi se zvao Ðiđika i bio je liječnik i vlasnik sadašnje zgrade općine, koja mu je bila kuća i ordinacija. Pipika je imao dva sina: Prica i Zdenko.

Poslije II. svjetskog rata protjerani su i sve im je oduzeto. Pipika je dugo, kao poznati pčelar, živio sa suprugom Zdenkom u Splitu i bio urednik Pčelarskog časopisa Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Davno je umro, a žena mu je bila živa sve do pred posljednji rat. Zemlja koja joj je oduzeta u Slavoniji, desno uz prijeki put za Babinu Gredu, te neke zgrade u Slavonskom Šamcu, pokušala je pred rat dobiti nazad, angažirajući na tom poslu upravo Antu Sarić. Pejo Sarić i Pejo Mišić su od Pipike i Ante Sarić naučili gajiti pčele. Rittermann-ovi su bili strasni lovci, pa je Anto Sarić s njima često išao u lov.

Nekoliko generacija Hasićana i Tišinaca je išlo u osnovnu školu „Kod Pipike“ u kojoj je bio I - IV razreda, a dio iste škole je bio kod Doma u Tišini. Kod Pipike je (ne po njegovoj volji!) uvijek učitelj bio Srbin, kao uostalom i ogromna većina učitelja i nastavnika na području šamačke općine, često bez kvalifikacija, dok je obrazovane Hrvate režim protjerivao. Podvornik je i kod Pipike bio Pero Šljokić Šljoko, a njegova žena čistačica. Šta ćemo, „nismo imali pametnih Hrvata“ ni za takve jednostavne poslove. Brat učitelja Svete Vasovića, Dimitrije bio je učitelj u Pipikinon školi, znao je samo jednu pjesmu, onu: „Durmitore, Durmitore visoka planino, da je meni do jezera doći, da ja vidim svoju vjernu ljubu, da li je se ljuba preudala“, a ako jest, naravski, da će joj oba oka iskopati ili je zaklati (glazbeni odgoj!). Najviše je djeci, tadašnjim učenicima Pipikine škole, pričao o tome da je bio veliki partizan, pokazivao rane sa Sutjeske, a brat mu Sveto, i on poslan po direktivi, da obrazuju i vaspitavaju Hrvate.

Mi mlađa generacija od slavnih “pipikinih učenika”, kao djeca, prolazeći u crkvu ili tišinsku školu pored ostatata pipikinog mlina (školu i ne pamtimo!), dugo nismo znali šta je to u stvari bilo, nego mislili da je riječ o bunkerima iz rata. Istinu o Pipikinom mlinu znali su oni stariji Hasićani i Tišinci koji su tu školu pohađali. Onaj ko je išao u tu školu, još prije zadnjeg rata, a pogotovo danas, smatrao se starijom osobom, onim koga treba ljubiti u ruku kada ga se sretne. Običavalo se ne pitati gdje koliko imaš godina, nego gdje si išao u školu. I domah se sve znalo i sve bilo jasno. Tako je vremenom nastala i poznata uzrečica za one koji su ušli u godine i već počeli naučeno zaboravljati: “Ma ostarijo je, i on je učio školu u pipikinom mlinu!” ili “Zaboravan, ko da je išo u školu kod Pipike”!

 • Uvod Uvod
 • Hasićka seksualna revolucija Hasićka seksualna revolucija
 • Od Iskrinog gramofona do Gitacorda Od Iskrinog gramofona do Gitacorda
 • Disko "Semafor" Disko "Semafor"
 • Blažanovići Blažanovići
 • "Show Must Go On" "Show Must Go On"
 • Televizor Televizor
 • Slatkovina Slatkovina
 • Komaljike Komaljike
 • Kruv Kruv
 • 1 + 1 1 + 1
 • Hasićko more Hasićko more
 • Đokin kazan Đokin kazan
 • Madagaskar Madagaskar
 • Od anjc! Od anjc!
 • Kršo Kršo
 • Prvi učitelj i knez Prvi učitelj i knez
 • Glotene gaće Glotene gaće
 • Frižider Frižider
 • "Put svile" "Put svile"