Novoselski paradajz

Danas je novoselski paradajz svukao svoju izvornu košulju i obukao košulju rajčice. Uspijeva po mnogim vrtovima diljem Hrvatske, pa i šire.Ali, da li je uspio evoluirati pa postao još veći – ne zna se!

Piše: Željko Brandić

Ima jedan zapis, priča iz prošlosti Novog Sela, koji kaže:

Jednom davno, u vrijeme turskog zuluma, kad su Bosnom vladali begovi i age, obaveza svakog domaćinstva bila je da svojemu vladaru odnese ponešto od uroda, plodova težačkog rada, znoja i muke.

Što se moralo- moralo se, pa je tako i Juro, priprosti i siromašni težak iz Novog Sela, krenuo izvršiti svoju obavezu.

Došavši pred bega, Novoselac se nakloni i sačeka da mu se ovaj obrati, što beg naposlijetku i učini:

- Što mi nosiš, kmete Juro?

Juro se, pomalo nespretno, maši za lijevi džep i odatle izvuče – krušku. Veliku, sočnu krušku.

- Presvijetli beže, evo donesoh Vam krušku, slatku, sočnu i mekanu kao dječja duša.

Beg pogleda krušku i s prijezirom okrenu glavu.

- Istu takvu, ali mnogo veću, maloprije mi doniješe Hasićani.

Težak Jure se na trenutak smete, ali što je-tu je, sjeti se i maši se za drugi džep.

- Svjetlosti, uzmite onda ovu jabuku. Pogledajte je, sjajna, sočna, mirisna, poput dječje duše.

Beg opet s prijezirom okrenu glavu.

- Istu takvu, ali mnogo veću, maloprije mi doniješe Tišinjani.

Juro se zastidi, ali i zabrinu kada se sjeti da više nije ni poneo jer se u kući više nije ni našlo, osim onoga za svakodnevnu prehranu njegove obitelji.

Razmišljao Juro što mu je činiti, kako se izvući iz neugodne situacije.

Naposlijetku se dosjeti.

Iz njedara izvuče golem paradajz ubran upravo tog jutra, svjež, sočan i u sjajnoj, crvenoj, odori, crven da crveniji ne može biti.

Taj paradajz je trebao biti njegov današnji ručak, ali - ručak je ručak a neprilika je neprilika.

Šuteći, Juro prema begu pruži ruku na kojoj se crvenio paradajz.

- A što je to, Juro, što mi to donese?

- Svjetlosti, evo nešto što ti ni Hasićani ni Tišinjani zasigurno ne mogu donijeti.

- A što je to?

- Donijeh ti ribizlu, vidi je kolika je, ovakvu još nisi vidio!

Beg s oduševljenjem prihvati Jurin dar.

Što je kasnije bilo nije ostalo zapisano. Možda je ova priča i izmišljena i sve u njoj fikcija, ali sigurno samo do onog dijela o novoselskom paradajzu: nigdje na svijetu nije bilo ni sočnijeg ni većeg od novoselskog!

Tako je barem bilo do nedavno.

A danas? Kakav je danas novoselski paradajz?

Danas je novoselski paradajz svukao svoju izvornu košulju i obukao košulju rajčice. Uspijeva po mnogim vrtovima diljem Hrvatske, pa i šire.

Ali, da li je uspio evoluirati pa postao još veći – ne zna se!

  • Razmišljanja o novoj kulturi pozdravljanja kod Hrvata Razmišljanja o novoj kulturi pozdravljanja kod Hrvata
  • Farbaruša Farbaruša
  • San o Bosni San o Bosni
  • Djeca Žendraga Djeca Žendraga