Mrak

Gdje se mrak krije

danju

da mi je znati

i zašto se jutro orosi

kad’ zna da dan

pobjeđuje…

Jel’ to početak plača

il’ tužni kraj…?

I uvijek jučer izgubi od danas

a danas od sutra

i tako u krug

i mi se tako zavrtimo

da ne znamo gdje smo i šta je danas.

Tako, valjda, mislimo

da nećemo izgubiti….

al’ ozbiljno,

gdje se mrak krije

danju…

Jel’ on zna koliko je nama važno

da se i mi u njemu skrijemo…

Mi pucamo po šavovima

kada nas svi vide…

Mi nestanemo kao rosa

kad’ je sunce smete…

Mi smo izvan kruga

kada smo pod lupom….

Netko reče

na drugoj strani ba

eto gdje je mrak

mi smo negdje na pola

ni tam’

ni ‘vam…

Pa ti sad’ vidi

do tebe je

gdje god se makneš

jednoj strani si bliže

a jednoj dalje.

A ako ostaneš na istom

mjestu

novi dan će te opet vratiti

gdje si i prije bio

Reče pa nesta…

To on meni

nešto k’o talasa…

Neće moći

ja znam gdje je noć

i ne moram da se krijem

a dan mi je svjedok

da znam šta je danas….

Ivica Sarić - Ico