Tkanje, čunčanje, rasplet...

Stan za tkanje (muzej u Donjem Hasiću)

Stan za tkanje (muzej u Donjem Hasiću)

Najbolje prele lan:

1. Blažanović Ante Orka

2. Dragičević Nike Anka, r. Petričević

3. Mišić Kata, r. Brandić

4. Mišić Marka Ana. r. Popić

5. Popić Nike Manda, r. Petričević

Najbolje u tkanju:

1. Dragičević Nike Anka, r. Petričević

2. Katić Ilije Anka, r. Blažanović (najbolja, tkala za Tošin dućan)

3. Blažanović Marka Luja, r. Matković

4. Meščić Ante Anka

Najbolje u čunčanju:

1. Blažanović Marka Luja, r. Matković (najbolja, pravila peškire, ćilime, ponjave)

2. Katić Ilije Anka, r. Blažanović

Najbolje u raspletu:

1. Popić Nike Manda, r. Petričević

2. Blažanović Marka Luja, r. Matković

3. Katić Ilije Anka, r. Blažanović

4. Mišić Marka Ana, r. Popić

Svezači za pocelicu i pocelice:

Mišić Andrije Janja, r. Dragičević

Kotači za pocelicu:

Meščić Tunje Luca, r. Brkić (Žujina mama)

Reklje:

Reklja

Reklja

1. Blažanović Luke Mara Mara Orkina, r. Ević (Bulježeva mama)

2. Blažanović Stana, r. Vučković (Vlatkova mama)

3. Pejić Bariše Luja, r. Majić (punica Mate Roke

Kuriozitet je da je jedan od najboljih pletača čivki bio Blažanović Stjepana Ivica koji je to radio još kao dijete.

Isto to je radio i Blažanović Stjepana Josip

Luca Odžačka (baba Pave Matuzović Ćire) najviše i najbolje je pucala kučine

Medonja je najbolje radio na stupki za tucanje lana.