Popis domaćinstava u Donjem Hasiću

Od Gornjeg Hasića lijevom stranom prema Hrvatskoj Tišini, i od Tišine lijevom stranom prema Gornjem Hasiću (uključujući i sokake)

Stanje: travanj 1992.

1. Ević Luke Mato „Kudro“

2. Ević Pave Marko „Trolin“ (djeda Pavuše sin)

3. Ević Peje Niko (samo temelji)

4. Ević Pave Anto „Buljko“

5. Ević Jose Tado

6. Ević Jose Anto „Togo“

7. Ević Mike Anto „Antika“ (očeva kuća)

8. Ević Ante Luka „Pupa“

9. Ević Nike Marko „Markan“

Gostiona Ević Markana

10. Ević Peje Peša

11. Ević Jose Ivo „Pilja“ (Filipov otac)

12. Ević Ilije Pejo (otac Dese i Orke)

13. Brandić Marica rođ. Ivkić (kuća pokojnog Markice)

14. Brandić Marka Mijo „Staran“

15. Brandić Marka Jozo „Skazala“ (očeva kuća)

16. Brandić Bartola Mijo „Mija“

17. Brandić Bartola Anto „Gašo“

18. Brandić Joze Ivo „Zekan“

19. Brandić Janja rodj. Bičvić (kuća pokojnog Djure)

20. Brandić Mate Ivo „Ivić“

21. Brandić Mate Marko „Markeša“

22. Brandić Mate Joso

23. Brandić Ive Vlado „Pincilo“

24. Brandić Mate Anto „Anteša“

25. Lilić Ive Luka „Lukica“

26. Lilić Ive Ivica

27. Lilić Ive Mato „Čvarak“

28. Lilić Ive Anto „Antica“

29. Dragičević Ante Niko „Džudžan“

30. Blažanovic Marka Ivo „Car“

Škola

Čitaonica

31. Blažanović Blaža Bartol „Barun“

32. Meščić Ante Matija „Krndija“

33. Meščić Ante Marko „Mrki“

34. Meščić Ante Ivica „Žair“

35. Meščić Ante Jozo „Josa“ (pokojnog Baje kuća)

36. Meščić Mara rođ. Sarić (kuća pokojnog Matije Ante Meščić „Žabije“)

37. Meščić Marka Ivica „Ševko“

38. Meščić Ruža (kuća pokojnog Marka „Krata“)

39. Meščić Mate Marijan

40. Meščić Mara „Čikenica“ (kuća pokojnog Mate „Čike“)

41. Meščić Nike Anto „Tune“ (kuća pokojnog Nike)

42. Meščić Andrije Zvonko

43. Meščić Andrije Mato „Sljizgo“

44. Meščić Janja rođ. Jelečević (kuća pokojnog Joze „Brnje“)

45. Meščić Joze Pavo „Brnjin“

46. Meščić Ante Ðuro (kuća pokojnog Ðure)

47. Dragičević Andrije Marijan „Ban“

48. Dragičević Ive Stjepan „Stefek“

49. Dragičević Ante Vinko (vikendica)

50. Dragičević Stjepana Zdenko

51. Dragičević Anka rođ. Petričević (kuća pokojnog Andrije)

52. Dragičević Andrije Ivo „Ivac“

53. Dragičević Ive Ivica „Raga“ (pokojni; očeva kuća)

54. Meščić Tome Jozo Josica

55. Dragičević Marijana Mato „Spečak“

56. Dragičević Stjepana Stjepan

57. Dragičević Ðure Ivo „Ðurkanov“

58. Meščić Mara rođ. Mikić (kuća pokojnog Antolije)

59. Dragičević Ðure (Ðurkana) Marko („Rorin“ otac)

60. Meščić Pere Luka „Colba“ (očeva kuća; bila prazna)

61. Meščić Blaža Blaž „Leptir“

62. Popić Tunje Jozo „Copara“

63. Popić Tunje Andrija „Avledžija“

64. Popić Marka Blaž „Blago“

65. Popić Mara rođ. Ević (kuća pokojnog Andrije)

66. Popić Mate Niko

67. Popić Mate Ðuro

68. Popić Ante Mato „Popo“

69. Popić Mate Anto

70. Blažanović Marta rođ. Brandić (kuća pokojnog Mijata)

71. Blažanović Stjepana Mato(Mladenov otac)

72. Blažanović Stjepana Marko „Markica“

73. Blažanović Marka Luka „Lukača“ (pokojni)

74. Blažanović Stjepana Anto „Patak“

75. Blažanović Joke Ilija

76. Blažanović Ilije Niko (kuća pokojnog Nike)

77. Sarić Peje Stijepo

78. Blažanović Mate Mara „Cvikara“ rođ. Dragičević (baba)

79. Blažanović Ante Pavo „Džolo“

80. Blažanović Šimuna Pejo

81. Blažanović Peje Ilija „Lisonja“

82. Blažanović Luke Ðuro

83. Blažanović Luke Pero

84. Blažanović Luke Šimo

85. Blažanović Šime Mato „Matoš“

86. Blažanović Peje Šimo „Šimica“

87. Blažanović Pave Ivo „Kljivac“

88. Meščić Pere Šimo

89. Meščić Pere Marko „Mrki“

90. Zečević Franje Mato „Bjelko“

91. Blažanović Marka Luka „Beba“

92. Blažanović Ante Pavo „Šopac“

93. Blažanović Ive Anto „Didi“ (očeva kuća)

94. Blažanović Mijata Krešimir

95. Brandić Luja rođ. Vučković (pokojnog Marijana kuća)

96. Brandić Bara rođ. Dujmenović iz Bazika (pokojnog Pavice kuća)

97. Brandić Pave Ivo

Prodavnica „Kiwi“

98. Brandić Mate Pavo „Paveša“

99. Brandić Bartola Mato

100. Matuzović Ive (Ivice Dumonje) Anto

101. Matuzović Ivice Ilija „Matuz“

102. KljajićÐure Ivo „Lala“

103. Čalušić Ilije Ivica

104. Blažanović Mate Alojzija „Lojza“ (badžo Ivice bloketara, iz Ugljare, sin Mate, brata Ive Cara)

105. Meščić Ilije Pejo „Pejkan“

106. Meščić Pave Ilija

107. Meščić Ilije Pavo

108. Brandić Marka Perica

109. Brandić Marko Jozan (Nikoletinin brat) živi u Australiji

110. Brandić Marka Mato „Nale“

111. Brandić Marka Niko „Nikoletina“

112. Brandić Marka Jozo „Jozan“

113. Brandić Mate Pero (očeva kuća)

114. Blažanović Ivice Stjepan „Stijepo“

115. Gostiona (Stijepina)

116. Meščić Marka Anto (Kurtin sin) - Kurtin otac Ivo

117. Meščić Ive Marko „Kurta“

118. Meščić Ilije Mato (Dule Seburin)

119. Meščić Ive Pero

120. Dujaković Nike Marko

121. Petričević Nike Ilija

122. Dujaković Šime Luca, rođ. Matković, žena Pere (Colbina punica)

123. Petričević Nike Ðuro (pokojnog Ðure kuća)

124. Petričević Nike Pejo

125. Meščić Joze Ivica „Ćiva“

126. Zet Pere Meščića iz Živkovog Polja

127. Petričević Peje Ilija

128. Sarić Peje Manda

129. Brandić Peje Stjepan

130. Petričević Ante Mirko (Ćetin)

131. Popić Ive Zlatko

132. Ignjić Živana Nedjeljko „Pele“

133. Limarska radnja (Bebina)

134. Mlin (Marka Blažanovića)

135. Karalić Tade Mato (Debelog brat)

136. Karalić Tade Pavo (vodi se u Tišini)

137. Karalić Pave Ivo Debeli (vodi se u Tišini)

138. Petričević Marka Ivo „Mošin“

139. Petričević Marka Ðuro

140. Petričević Marka Mato (sin Ivo TV-mehaničar)

141. Šupković Mije Pero

142. Petričević Blaža Niko (očeva kuća)

143. Dragičević Ante Ðuro

144. Dragičević Ðure Anto „Rogonja“

145. Dragičević Mate Anto (Ðure Popića punac)

146. Meščić Mate Anto

147. Matković Ive Pero

148. Meščić Ante Mato (samo temelji)

149. Matković Marka Mika (Šopin otac)

150. Matković Mike Marko „Šopa“

151. Matković Ðure Ivo (Rendo)

152. Matković Šime Roka

153. Matković Pave Stjepan

154. Matković Šime Ilija (Kirin otac)

155. Matković Pave Anto

156. Matković Šime Niko (Draganov otac)

157. Matković Pave Ðuka

158. Matuzović Ivice „Dumonje“ Marko „Kraljević“

159. Hosić Mijo (Bicin, Rokin zet, iz okoline Čakovca)

160. Meščić Ilije Niko „Škico“

161. Brandić Ive „Miljan“ Mato „Dadin“

162. Popić Djure Marko „Marketa“

163. Brandić Marka Pejo (Klebarina punica; sin Srećko)

164. ______ (zet Mate Dadinog)

165. Pavić Nike Ivo

166. Popić Marka Mato „Kožušar“

167. Matuzović Blaža Mato „Cabro“

168. Matuzović Blaža Marko

169. Matuzović Mate Tunjo (Icin i Vabecov otac)

170. Matuzović Marijan (Kendin otac) Kendin djed „Ados“

171. Brandić Mate „Budže“ Luka

172. Brandić Ante Ivo „Fočin“

173. Tunjić Mate Mato (farma pilića)

174. Lubina Mijo

175. Stažić Mije Ivka (baba, živila sama)

176. Matuzović Pave Marko „Odžački“

177. Pavić Franje Niko „Pranjin“

178. Nikolić Jovana Zoran

179. Brandić Peje Ðuro „Cigo“ (Mire Vujovića otac)

180. Brandić Peje „Picuge“ Marko

181. Brandić Peje Mirko „Ičkija“

182. Meščić Mate Anto (Čikin, druga neuseljena kuća)

183. Brandić Mate Anto „Dikan“

184. Brandić Marka Jozo

185. Brandić Mara rođ. Popić (kuća pokojnog Ðure)

186. Popić Perice ______ (radili u Belgiji)

187. Brandić Ive Marko „Ivanov“, Krezin otac

188. Brandić Stjepana Mato (Ive Ružina brat)

189. Brandić Stjepana Ivo (Ružin, Civa)

190. Tunjić Mate Ðuro (Marijanov brat)

191. Tunjić Mate Marijan

192. Kljajić Ðure Ilija „Mačak“

193. Brandić Mate Anto „Gusak“

194. Matuzović Ivice „Dumonja“ Mijo „Zec“

195. Meščić Ilije Mato „Kvaka“

196. Disko (Bogin)

197. Mikić Marijana Mato

198. Brandić Mije Anđelko (Gera, očeva kuća)

199. Katić Ive Stjepan

200. Brandić Mate Marko „Kerta“

201. Sarić Peje Mato

202. Sarić Peje Stijepo (očeva kuća)

203. Mikić Mike Luka „Baga“

204. Stanić Stjepana Franjo

205. Dragičević Marijana Pejo „Slanina“

206. Blažanović Stjepana Josip

207. Meščić Ive Tomislav

208. Dragičević Tome Luka „Lutić“

209. Meščić Pere Luka „Colba“

210. Dragičević Tome Anto „Žabac“

211. Meščić Marijana Marko „Cane“

212. Dragičević Mate Zdenko „Šilja“

213. Dragičević Mate Nenad

214. Dragičević Mate Ilija „Pičulj“

215. Dragičević Mate Anto (Belin, skupa sa Marijanom Aldumaševim)

216. Matuzović Mije Bartol „Bare“

217. Dragičević (pokojna baba Jozenica, rodom iz Hercegovine, neuseljena)

218. Popić Tunje Ilija

219. Sarić Marka Anto „Paco“

220. Dragičević Franje Pavo „Pauka“

221. Dragičević Franje Ivo „Iva“

222. Mikić Ivice Martin

223. Mikić Marka Mara

224. Mikić Ivice Luka

225. Blažanović Ante Ilija „Buljež“

226. Blažanovic Ilije Anto „Šerif“

227. Mišić Ive Janja rođ. Vučković-Ćitić (kuća pokojnog Mate)

228. Mišić Andrija Janja, rođ. Dragičević (kuća pokojnog Ðure)

229. Mišić Peje Marko

230. Mišić Ivo Jaga rođ. Sarić (pokojnog Peje kuća)

231. Blažanović Marka Marijan „Garonja“

232. Mišić Jure Anto „Tunjo“

233. Dragičević Šime Mato „Fušer“

234. Zečević Bože Franjo „Zec“

235. Kljajić Marka Niko

236. Dragičević Ilije Anto „Cicin“

237. Katić Anka, rođ. Blatančić (kuća pokojnog Antuna)

238. Katić Marijana „Drumara“ Ruža rođ. Lukač (kuća pokojnog Marka)

239. Katić Jose Marko (kuća pokojnog Matije)

240. Katić Marka Josa

241. Katić Ive Ilija

242. Katić Marka Nika

243. Katić Mike Ivan (Vikendica)

244. Popić Tunje Anto „Antica“

245. Jukić Vlado (Čulkanov zet, iz Vrbice, oženjen Bujom)

246. Dragičević Ive Marijan Maroš

247. Dragičević Ilije Mato „Cicin“

248. Dragičević Ilije Blaž „Cicin“

249. Dragičević Ante Tomo

250. Dragičević Ðure Mato „Gospoja“(očeva kuća)

251. Dragičević Ive Bartol Belaj

252. Ević Ilije Pavo (kuća pokojnog Pave Roje)

253. Ević Marka Luka (Luca majka, Mara kći)

254. Ević Mike Valter (očeva kuća)

255. Ević Ðure Robert Čordo

256. Ević Marka Marijan

257. Ević Ante Pejo

258. Ević Ante Marko

259. Ević Ante Ivo „Labud“

260. Mikić Jela (kuća pokojnog Ante); vode se u G. Hasić)

261. Dragičević Ilije Anto „Cicin“

262. Sarić Blaža Ivo „Londža“ (vode se u G. Hasiću)

263. Dragičević Ive Marko „Totoš“

264. Dragičević Marka Jozo „Čvarak“

265. Dragičević Franje Šima (kuća u G.Hasiću, vodi se u D.Hasiću)

266. Ević Jose Luka „Kas“ (kuća u G.Hasiću; vodi se u D.Hasić)