Poduzetnici (zidari, stolari, tesari, kirijaši...)

Građevinski radnici na kući Ive Brandića Ivića

Građevinski radnici na kući Ive Brandića Ivića

Naj

Najbolji armirač je bio Sarić Peje Mato.

Najbolji tapetari: Dragičević Andrije Ivo Ivac, Meščić Ante Marko Mrkin i Dragičević Ive Anto Galib.

Svinje je najbolje štrojio Mikić Pavo Janjin.

Zidari:

1. Ambrožić Ðura

2. Antunović Ivice Marko Mrkonja (Madžunov brat)

3. Bjelobrk Pavo Pako

4. Bjelobrk Tade Tomo

5. Ćitić Ante Ivo

6. Dragičević Ante Niko Nikić

7. Dragičević Franje Ivo Iva

8. Dragičević Ivo Dragan

9. Ević Luke Marko Markelja

10. Jelušić Mirka Ivica Ivkin

11. Katić Ive Stjepan

12. Katić Marka Matija

13. Meščić Ante Ðuro

14. Meščić Ante Mato Matija Žabija

15. Meščić Anto (Ðurin otac)

16. Mikić Marijana Mato (Bogin otac)

17. Mišić Ilije Mata

18. Petrić Marka Jozo

19. Tufeković Anto Šiljak (Bulježovog zeta otac)

Žbukanje

1. Meščić Mate Marijan

Stolari:

1. Ević Marka Marijan

2. Ćitić Ante Ivo

3. Meščić Tome Anto Antolija

4. Stanić Jure Stjepan Gobelja

5. Sarić Šime Mato (najbolji)

6. Kljajić Ive Marijan

7. Kljajić Blaža Antun

8. Šinko Ive Jozo Šandor

Tesari:

1. Mišić Peje Marko

2. Antunović Ive Marko Mrkonja

3. Meščić Ante Mato Krndija

4. Blažanović Luke Anto Juda

5. Blažanović Luke Ivo Šarčić

6. Bjelobrk Ive Jozo

7. Popić Tunje Ivo Ivandula

8. Blažanović Luke Šimo

Šišanje:

1. Dragičević Ðurkana Ivo

2. Dragičević Ive Anto Galib

3. Popić Marka Blaž

4. Stanić Stjepana Franjo

5. Lilić Luka - Lukica

Popravljanje bicikla:

1. Ević Marka Marijan

2. Ðurić Drage Panto

Slikar:

1. Brandić Marka Jozo

Kožušar:

1. Mato Kožušar (šire poznat i priznat)

Poljoprivreda:

1. Mikić Martin, jedan od najboljih traktorista i stručnjaka za poljoprivredne mašine u BiH

2. Blažanović Pavo Džolo, poznati proizvođač povrća

3. Blažanović Ivo Car, povrće

Farme pilića i jaja:

1. Petrić Jozo, pilići, zapaljena početkom rata

2. Srebrić Tunja, pilići

3. Blažanović Ivo Car, pilići

Farma bikova:

1. Farmu bikova je imao Srebrić Vinko

Kirijaši:

1. Dragičević Andrije Marijan Ban

2. Ević Filipa Ivo Piljin

3. Dragičević Bartola Ivo Belaj

4. Popić Tunje Anto

5. Meščić Ilije Anto

6. Dragičević Luke Stjepan

7. Dragičević Bartola Ðuro

8. Dragičević Ive Marko Totoš

9. Brandić Joze Ivo Zekan

10. Brandić Joze Marko

11. Brandić Tunje Ðuro

12. Katić Marka Josa

Vezači pšenice:

1. Popić Ante Marko (za 2-3 kosca)

2. Dragičević Franje Pavo Pauka

Postolari:

Kožne cipele su pravili: Petričević Nike Mato, a Petričević Nike Pejo je samo vršio popravke. Obuću je krpao i Matica Dragičević, te Blažanović Ivo Car. Drvenjake je pravio Blažanović Blaž, Barunov otac.

Zidani šporeti

Zidane šporete je pravio Anto Fočo, ali najbolje djed Blaž Blažanović

Fijakeri

Fijakere je pravio Jozo Mikić (najbolji) i Panto Dragin (Ðurić).

Udaranje pumpi

Anto Sarić (imao alat za udaranje pumpi), te Ilija Blaškić Truman.