Pjevači i svirači

Oduvijek su Hasićani voljeli pjesmu. Pjesma je bila život.Pjesmom se liječila duša. S pjesmom se borilo protiv tuge i zaborava. Pjesmom se veselilo. Pjesmom su se uspavljivala djeca. S pjesmom se radilo,rađalo,umiralo... Pjevalo se pri oranju, pri kopanju, pri košnji, sviralo se uz šargiju u svadbi, u seoskom kolu, sviralo se i pjevalo na njivici, na raskršću, na merajama, sviralo se i pjevalo ispred crkve poslije mise u "misnom kolu". Opjevavali su Hasićani ne samo vesele, nego i tužne događaje.

Imena pjevača i svirača, tih nježnih duša hasićkih, zapisana su i sačuvana od zaborava. Važno je to u ovom vremenu, kada je sve manje i pjevača i svirača i... Hasića.

Pjevači Donji Hasić:

1. Blažanović Luke Anto Juda i Blažanović Šime Mato Matoš

2.Blažanović Anto Juda i Blažanović Pero

3. Blažanović Ante Ilija Buljež

4. Blažanović Luke Šimo

5. Brandić Anđa i Brandić Mirko Ičkija

6. Brandić Ivo Fočin i Brandić Mirko Ičkija

7. Brandić Ivana Jela

8. Brandić Šimo i žena Ruža

9. Kljajić Ante Janja Lalenica, r. Blažanović i Ruža

10. Lilić Ive Anto i Matković Pave Anto

11. Lilić Ive Mato i Sarić Peje Stijepo

12. Matković Ive Ðuran i Matković Pave Stjepan

13. Matković Šime Mato i Pavo

14. Matković Šime Niko

15. Matuzović Blaža Manda i Luca (Čabrina sestra)

16. Mišić Ive Ilija

17. Pavić Nike Marko i Ivo Sandokani

18. VučkovićAnđa Šicareva

Kuriozitet

Anto Dragičević Galib i Mišić Ðuro Ðura: Vraćali se sa posla sa mostogradnje i pjevali svaki dan istu „žalovitu“ pjesmu koja nikada nije imala kraja i nikada je nisu završili do kraja:

"Bila jedna djevojčica mala

u Rakovcu ljepotica prava.

Crne oči a usta joj mala

po imenu Verica se zvala.

Kada imade 16 godinica

isprosi se za jednog jedinca..."

Pjevači Gornji Hasić:

1. Antunović Ive Ilija Ibrid i Antunović Adama Pejo Peša

2. Bjelobrk Pavo Pako i Petrić Joze Ivica

3. Bjelobrk Pavo Pako i kćer Janja

4. Bjelobrk Pavo Pako i Luca Pave Crlje

5. Kljajić Marka Tado Faba i Ivo Fule

6. Mikić Ilije Mirko i Jelušić Mirka Ivica ivkin

7. Antunović Ive Marko Madžun

8. Pejić Ilije Mato Polutan i Sarić Marko Marčić

9. Petrić Ante Luka i Antunović Ive Ilija Ibrid

10. Sarić Perana Manda Mandara i Sarić Lukačenica, r. Šoljić

11. Sarić Joze Marko Marčić

12. Sari Joze Marko Marčić i Andrić Joze Ivo Ćatija

13. Sarić Joze Marko Marčić i Andrić Joze Marko Čulkan

14. Varzić Manda i Luca

15. Vučković Ive Blaž Šicarev i njegova žena

16. Kljajić Marijana Jozo i Andrić Joze Ivo Ćatija

Šargija Donji Hasić:

1.Dragičević Ðure Anto

2. Dujaković Nike Pavo

3. Lilić Ive Anto Antica

4. Matković Mate Markica

5. Matuzović Blaža Marko

6. Meščić Tome Ivo (Tomin otac)

7. Mišić Jure Tunjo

8. Pavić Franje Niko

9. Sarić Marka Anto Paco

Šargija Gornji Hasić:

Luka Petrić i njegova šargija

Luka Petrić i njegova šargija

1. Jelušić Mirka Ivica

2. Petrić Joze Josip

3.  Petrić Ante Luka

4.  Srebrić Ive Mato

5. Vučković Ðure Bartol Baro

6. Vučković Joze Frano Franc

7.  Vučković Bartola Jozo

8. Vučković Mate Pavo Bjelkov

9. Vučković Pero

Violina:

1. Bjelobrk Pavo Pako

2. Bratić Joka

3. Mikić Ðure Mato (glavna violina)

4.Mikić Ilije Mirko

5. Petrić Joze Ivica

Guslari:

1. Jagić Luka Luketa Guslar (iz OštreLuke)

2. Bjelobrk Pavo Pako

3. Mišić Ilije Ðuro

Čaje Donji Hasić:

1. Blažanović Ðure Luka Kivi

2. Blažanović Ante Pavo Džolo

3. Brandić Marka Anto Fočo

4. Dragičević Ante Niko Nikić

5. Dragičević Ive Stjepan Štefek

6. Ević Marka Anto Anta

7. Sarić Marka Anto Paco

Čaje Gornji Hasić:

1. Andrić Marka Ivo Sićo Čulkanov

2. Andrić Joze Marko Čulkan

3. Antunović Adama Jozo Dadin

4. Bjelobrk Maćo

5. Bjelobrk Pavo Pako

6. Antunović Ive Ilija Ibrid

7. Stanić Ilije Pero Fes, Fefak

8. Vučković Anto Oroz, Ambroža

9. Vučković Bartola Ðuro

Ovako se nekada pjevalo

Oj inoćo, inoćice mala,
ne bi tebi svog dragana dala.

Inoća mi ko stručak maleška,
mjerila se: sedam kila teška.

Ala ima cipelice male,
obe noge u jednu bi stale.

Oj inoćo inoćice mala,
ne vidim te ko pola dinara.

Diko stara na starinu dođi,
a ti nova uzda´ni pa prođi.

Dika stara od srca otpala,
hvala Bogu ko blato od nogu.

Moj dragane pošalji mi pismo,
dinar pošta, više te ne košta.

Moj mi dragi desnu ruku daje
žalostan se od mene rastaje.

Ja sam đavo, đavola ću naći
svekrva će na odžak izaći.

Svekrvice ti ustani rano
ostalo je suđe neoprano.

Mene moja svekrva ne voli,
tuđa majka - srce je ne boli.

Koso moja kosila bi sama
kad bi prija na otkosu bila.

Moj rođače s materine strane
sa očeve namiguješ na me.

Cipelice na po jednu nogu
privarit ću gdje god koga mogu.

Cipelice povisoke pete
al vas nosim ko gospodsko dijete.

Privarit ću gdje god koga mogu
a za grije moliću se Bogu.

Tri sam dana sjedila u doli
i navezla maramicu loli.

Cura mala i opet se malja
vrag je znade otkud joj pomade.

Curica se mazala u ladu
krmača joj pojela pomadu.

U curice noge ko vretena
ne daj Bože da mi bude žena.

U curice noge ko mosuri
ne daj Bože da je ko oturi,

U curice noge ko u zeca
ne daj Bože da se zaprndeca.

Ja dikina sićana đurđica
on je moja plava ljubičica.

Ja garava pa mi je pristalo
moj dragane jel ti se dopalo.

Otvor`te nam ta šarena vrata
mi nosimo duvak od dukata.

Da sam znala da ću za seljaka
kupila bi vreću opanaka.

Ja sam svome pisala dragome
da mi dođe malo o prvome.

Moj dragane ti u vojsku idi
ja ću plakat da niko ne vidi.

Tri sam dana sjedila u jarku
i šlingala maramicu Marku.