Oj rakijo rako, ja te volim jako

Ispred Markanove gostione 1982.

Ispred Markanove gostione 1982.

Prve gostione u Hasiću:

1. Mladost Ević Marko, 1964./65.

2. Raskršće Vučković Anto Rus 1967., kasnije u talu Raga i Brale

3. Mladi jelen Blašanović Ivice Stjepan 1969.

4. Amadeus Mikić Mate Marijan Bogo 1987.

5. Alenka Pejić Tadije Marijan 1988.

6. Opatija Antunović Jozo Madžunov 1990.

Podrumi:

1. Čalušić Ivica Bloketar

2. Karalić Ive Tado (prvi podrum)

3. Vučković Mato Mačak (Šimo)

Najviše „staža“ u gostionama: Brandić Ivo Fočo, Blažanović Marko Mlinar, Mišić Luka Brale.

Ljubitelji dobre kapljice. One prave. Domaće. Šljive.

Pletenka (opleteni galon od stakla)

Pletenka (opleteni galon od stakla)

Ljubitelji "mučenice" Donji Hasić

Muževi:

1. Blažanović Stjepana Anto Pukovnik

2. Blažanović Peje Šimo Šimica

3. Brandić Marka Anto Fočo

4. Brandić Mate Anto Dikan

5. Brandić Ivice Pavica

6. Brandić Mate Marko Markeša

7. Dragičević Franje Šima Ðokino bure

8. Ević Marka Anto Anto Anta

9. Meščić Tome Anto Antolija

10. Meščić Ilije Anto

11. Meščić Joze Ilija Frenki

12. Meščić Ilije Jozo Brnjo

13. Meščić Pave Marko Krat

14. Meščić Ante Matija Žabija

15. Mišić Ilije Ðuro

16. Popić Tunje Ilija Iljko Tunjin

17. Tutnjević Pavle Salauka

Žene:

- E, to nećemo...☺

Boca (opletena flaša od stakla)

Boca (opletena flaša od stakla)

Ljubitelji "mučenice" Gornji Hasić

Muževi:

1. Andrić Joze Ivo Ćatija

2. Andrić Joze Marko Čulkan

3. Bjelobrk Ilija Lulonja

4. Bratić Anto Braćalo

5. Ðurić Drage Marko Smajo

6. Mikić Ilija Ilica

7. Vučković Luka Lukan

8. Vučković Mato Zuro

9. Vučković Ive Tomo Bukalo

Žene:

- E, to nećemo... (a bilo ih je ☺)