Obrazovna struktura u Donjem Hasiću

Općenito o obrazovnoj strukturi Donjeg Hasića

- Svaki 18. mještanin Donjeg Hasića završio je fakultet ili višu školu (prema popisu iz 1991. godine, Donji Hasić je imao 1.060 stanovnika).

- Vrlo malo je mještana ispod 40 godina starosti, a na prste se mogu nabrojati oni ispod 35 godina, koji nisu završili neku srednju školu.

- Broju od 65 mještana sa visokom, odnosno višom izobrazbom može se dodati i 9 hasićkih snaha koje imaju završene fakultete (1 magistar znanosti, 1 doktor - liječnik, 1 stomatolog i 5 sa ostalim fakultetima).

- Ubrajajući i snahe, svaki 16. mještanin Donjeg Hasića ima završen fakultet ili višu školu.

- Najviše visokoobrazovanih članova ima familija Blažanović (svaki treći visokoobrazovani Hasićanin je iz te familije).

- Prema broju mještana sa visokom i višom izobrazbom (u odnosu na ukupan broj stanovnika), ali isto tako i prema broju stanovnika sa završenom srednjom školom (ne računajući urbana gradska područja), Donji Hasić ima najveću koncentraciju inteligencije u Bosanskoj Posavini, a vjerojatno i šire.

Navedeni pokazatelji, zbog nedostatka cjelovitih podataka (podatci o obrazovnoj strukturi odnose se na prijeratniperiod, odnosno na početak 1992. godine), mogu biti samo još povoljniji, odnosno broj visokoobrazovanih mještana veći.

Hasićani sa završenom visokom školom

Prezime, ime oca i ime

Završena visoka škola

Mjesto školovanja

Blažanović Ante Mijo

Teološki fakultet; svećenik

Zagreb

Blažanović Ante Stjepan

Sociologija; doktorat

Zagreb

Blažanović Ilije Anto 

Poljoprivredni fakultet 

Osijek

Blažanović Ilije Kata 

Ekonomski fakultet 

Osijek

Blažanović Ive Anto

Medicinski fakultet 

Tuzla

Blažanović Ivo 

Medicinski fakultet

-

Blažanović Josipa Tanja 

-

-

Blažanović Matoša „Sićo

-

-

Blažanović Nike Ljubica 

Pravni fakultet

Osijek

Blažanović Nike Manda 

Ekonomski fakultet 

Osijek

Blažanović Pave Anto 

Germanistika

Novi Sad

Blažanović Pave Ivo 

Mašinski fakultet  

Novi Sad

Blažanović Šime Mato 

Pravni fakultet 

Zagreb

Blažanović Šime Slavko 

-

Zagreb

Blažanović Šime Vladimir 

Akademija likovne umjetnosti

Zagreb

Brandić Bartola Joso 

-

-

Brandić Joze Perica 

Ekonomski fakultet 

Osijek

Brandić Marka Veselko 

-

-

Brandić Mate Ivo 

Mašinski fakultet 

-

Brandić Pave Damnjan 

Germanistika

Novi Sad 

Dragičević Ante Pavo 

Fakultet ONO i DSZ

Sarajevo

Dragičević Ante Vinko 

Pravni fakultet 

Sarajevo

Dragičević Ive Andrija 

Ekonomski fakultet 

-

Ević Marijana Željko 

Pravni fakultet 

Sarajevo

Ević Mike Valter 

Vojna akademija 

-

Ević Peje Ernest 

Arhitektonski fakultet 

-

Katić Marka Marijan 

Ekonomski fakultet 

Osijek 

Katić Marka Pero 

Ekonomski fakultet 

Osijek 

Katić Marka Mato  

Pedagoški fakultet  

Osijek 

Katić Nike Ivan 

-

-

Kedačić Ilije Ana 

Stomatološki fakultet 

Sarajevo

Meščić Ante Jozo 

Vojna akademija 

Beograd

Meščić Marijana Mato 

Poljoprivredni fakultet 

Novi Sad 

Meščić Matije Ana 

Medicinski fakultet 

Tuzla

Mišić Marka Mladen 

Medicinski fakultet 

Tuzla

Mišić Peje Mijo 

Ekonomski Fakultet 

Osijek

Petričević Marko 

Poljoprivredni fakultet 

Osijek

Popić Ante Ivica 

-

-

Prgomet Marko 

Teološki fakultet; svećenik 

-

Sarić Peje Marko 

Fakultet fizičke kulture 

-

Sarić Peje Nada 

Fakultet ONO i DSZ 

Sarajevo

Blažanović Svjetlana

Pedagoški fakultet  

Zadar

Hasićani sa završenom visokom školom

Prezime, ime oca i ime

Završena viša škola

Mjesto školovanja

Blažanović Ante Ivo Sudica

-

-

Blažanović Ilije Mirko Mačak

Viša tekstilna 

Zagreb

Blažanović Marijan  

-

-

Blažanović Matoša Zvonko 

Ekonomsko-komercijalna 

-

Blažanović Stjepana Josip  

Pedagoška akademija

Osijek

Brandić Ive Niko  

Viša poljoprivredna 

Novi Sad

Brandić Marijana Jela

Viša ekonomska 

-

Brandić Pave Zdenko

-

Beograd

Ević Pave Srećo  

Viša tekstilna 

-

Katić Marka Luja  

Pedagoška akademija 

Osijek

Katić Stjepana Ivo  

Viša poljoprivredna 

-

Matković Nike Dragan

Viša saobraćajna

-

Matković Pave Anto

-

-

Meščić Andrije Zvonko

-

-

Meščić Ilje Mato „Dule“

-

-

Meščić Mate Anto

-

-

Mišić Peje Ivo

Ekonomsko-komercijalna

Brčko

Petričević Ilije Luca

Viša upravna

-

Petričević Peje Ivka

-

Sarajevo 

Sarić Marka Pejo

Viša medicinsko-sanitarna

Sarajevo

Hasićke snahe sa završenim fakultetom ili višom školom

Prezime i ime, ime muža

Završen fakultet ili viša škola

Rodom iz:

Blažanović Dragica (Vladimir) 

-

-

Blažanović Marija (Stjepan) 

Stomatološki fakultet 

Gornja Dubica

Blažanović Renata (Mato) 

-

-

Brandić Dara (Perica)

magistar

-

Brandić Dubravka (Damnjan)

-

-

Dragičević Ruža (Vinko) 

Med. fakultet; specijalista 

Slatina

Ević Dragica (Željko)

Pravni fakultet

Zasavica

Meščić Svetlana (Mato)

Poljoprivredni fakultet

Novi Sad

Blažanović Stanka (Mirko)

Viša tekstilna/Zagreb

Umag 

Hasićani sa visokom i višom školom

- doktor znanosti 1

- doktor (liječnik) 4

- doktor (stomatolog) 1

- svećenik 2

- inžinjeri, profesori, pravnici, ekonomisti 31

- vojna akademija 3

- likovna akademija 1

- pedagogija 1

- viša škola 21

UKUPNO: 65 (44 visoka, 21 viša)