Ljubitelji Džiju-džica (Jiu-Jitsu) ☺

Ljubitelji Džiju-džica☺ Donji Hasić:

1. Blažanović Stjepana Anto Pukovnik
2. Blažanović Marka Ivo Car
3. Blažanović Marka Ivo Rus
4. Blažanović Ive Kazimir (Carev)
5. Blažanović Stjepana Markica
6. Blažanović Peje Šimo Šimica
7. Brandić Mate Anto Anteša
8. Brandić Peje Ðuro
9. Brandić Stjepana Ivo Ružin
10. Brandić Iviše Pavica
11. Dragičević Tome Ivo Bibac
12. Dragičević Ive Bartol Belaj
13. Dragičević Ante Mato Peka
14. Ević Nike Marko (gostioničar)
15. Ević Ilije Pavo Roja
16. Lilić Ive Mato Čvarak
17. Matković Ðure Ivo Rendo
18. Matković Šime Niko
19. Matuzović Marka Dragan Džaja
20. Meščić Ilije Mato Dule (Seburin)
21. Meščić Pave Ilija Zupur
22. Meščić Ante Ivica Žair
23. Meščić Ilije Mijo Seburin
24. Mišić Ilije Ðuro
25. Meščić Ðure Mijo Žujo

Ljubitelji Džiju-džica☺ Gornji Hasić:

1. Bjelobrkovići (većina☺)
2. Ešegovići (većina☺)
3. Ević Luke Marko Markelja
4. Mikići (većina☺)
5. Vučković Joze Luka Džokej
6. Vučković Ðure Bartol Baro
7. Vučković Bartola Ðuro Barin