Kuće i njeni žitelji u Sarića sokaku (kraju) do 1992.

Od raskršća prema Čandžićki

1. obitelj pok. Mate Sarića

Sarić Luca, supruga

Sarić Pavo, sin

Sarić Manda, snaha

Sarić Robert, unuk

Sarić Mario, unuk

Sarić Angelina, unuka

2. kuća Pave Sarića, babe Janje «male»

(Pavo živi u Zadru)

3. obitelj pok. Marka (Marčića), Joze Sarića

Sarić Marko

Sarić Jela, supruga

Sarić Jozo, sin

Sarić Ana, snaha

Sarić Karolina, unuka

Sarić Alen, unuk

4. obitelj pok. Mate Sarića, Šime

Sarić Mato

Sarić Pejo, sin

Sarić Anđa, snaha

Sarić Željko, unuk

Sarić Janja, unuka

5. obitelj Luke Lukića ( na kućištu djeda Perana Sarića)

Lukić Luka

Lukić (rođ. Sarić) Manda

Lukić Pero, sin

Lukić Lucija, kći

Lukić Mato, sin

6. obitelj Marka Sarića, Perana

Sarić Marko

Sarić Luja, supruga

Sarić Ivan, sin

7. obitelj pok. Šime Dragičevića (kuća na kućištu pok. Ive Sarića)

Dragičević, rođ. Sarić, Janja supruga

Dragičević Vlado, sin

Dragičević Jozo, sin

Dragičević Suzana, snaha

Dragičević Kristina, unuka

Dragičević Ivana, unuka

Sarić Marta, pok. sestra Janjina

8. obitelj Ante Sarića, pok. Pere (kuću je sagradio kupivši kućište od djed Nike Sarića, oca Antuna, Ivice i Joze pok, te Anđe ud. Dragičević.)

Sarić Anto

Sarić Mara, supruga (sada pok.)

Sarić Marko, sin

Sarić Nada, sanah

Sarić Antoni, unuk

Sarić Brigita, unuka

Uz ovu kuću bila je obiteljska kuća pok. djed Pere Sarića, tj. njegovoga sina Franje koji je s obitelji odselio u Osijek.

9. obitelj Luke Sarića, pok. Blaža

Sarić Luka

Sarić Mara, supruga

Sarić Zlatko, sin

Sarić Vjekoslava, kći

10. obitelj Pave Andrića, pok. Joze

Andrić Pavo

Andrić Jela, supruga

Andrić Mato, sin

Andrić Marija, snaha

Andrić Mara, kći

Andrić Miro, sin

11. obitelj Ante Andrića, pok. Marka

Andrić Anto

Andrić Mara, supruga

Andrić Marko, sin

Andrić Miro, sin

Andrić Mario, sin

12. obitelj pok. Ante (Tunje) Andrića

Andrić Kata, supruga

Andrić Ana, supruga pok. Ilje, snaha

Andrić Anto, unuk

Andrić Slavko, unuk

13.obitelj pok. Mate Andrića

Andrić Ruža, supruga

Andrić Mato, sin

Andrić Kajica, snaha

Andrić Nenad, unuk

Andrić Kata, unukova supruga

14. obitelj pok. Ante Šinka

Šinko Desa

Šinko Zoran, sin

Šinko Ljuba, kći

15. obitelj pok. Nike Šinka, Ivana

Šinko Niko

Šinko Janja, supruga

Šinko Stipica, kći

16. obitelj Ive Šinka, Ivana

Šinko Ivo

Šinko Manda, supruga

Šinko Luka, sin

Šinko Nada, kći

17. obitelj Marka Šinka, Ivana

Šinko Marko

Šinko Ruža, supruga

Šinko Miro, sin

18. Jasa, supruga pok. age, aginica – agina kuća

19. obitelj Ante Evića, Jose

Ević Luja, supruga

Ević Zdenko, sin

Ević Josip, sin

20. obitelj Pave Evića Luke

Ević Pavo

Ević Mara, supruga

Ević Anto, sin

Ević Mara, snaha

21. obitelj Marka Evića Pave

Ević Marko

Ević Kaja, supruga

Ević Mato, sin

Ević Pavo, sin

obitelj Mate Evića. Luke

Ević Mato

Ević Katica

Ević Luka

Na Siljevcu su bile kuće:

1. Obitelj Mate Sarića, Marka

Mato Sarić

Luja Sarić, kći

2. nova kuća Marka i Luje Sarić

3. Na Budro(v)ki je bila kuća Joze Šime Dragičevića