Društvene igre

Prstendžije Donji Hasić

1. Blažanović Blaža Bartol

2. Blažanović Stjepana Ivica

3. Blažanović Luke Marko Totac

4. Brandić Mato Budžo

5. Brandić Marka Pejo

6. Dragičević Ðuro Ðurkan

7. Dragičević Mate Ivo Dragan

8. Dragičević Ante Niko Nikiæ

9. Dragičević Pavo Čaruga

10. Ević Jose Anto Togo

11. Ević Marka Mika Čikan

12. Karalić Ive Tado

13. Katić Marka Mika

14. Matković Ive Ðuran Fršo

15. Matković Marka Nika Ćakan

16. Matković Ive Pero Perenda

17. Meščić Tome Anto Antolija

18. Meščić Ante Matija Žabija

19. Meščić Ive Pero Zec

Prstendžije Gornji Hasić

1. Antunović Adama Jozo Babin

2. Antunović Ive Ilija Ibrid

3. Antunović Ive Marko Madžun

4. Bjelobrk Tade Tomo

5. Božić Marko Čiča

6. Bratić Anto

7. Mikić Ilija Ilica

8. Stanić Ivo

9. Tufeković Ive Mato Tufo

10. Vučković Ante Antun Ćito

11. Vučković Ivo Šicar

12. Vučković Mato Zuro

Domine

1. Mišić Ive Pejo

2. Dragičević Ante Mato Matica, Cvrkin otac

3. Blažanović Ilije Joka

4. Sarić Ive Pejo Bostandžija

5. Sarić Marka Anto Paco

6. Mišić Peje Luka Brale

7. Dragičević Ðure Ivo

Kartaroši Donji Hasić

Muževi:

1. Blažanović Pave Anto Bufalo

2. Blažanović Ante Ilija Buljež

3. Blažanović Mate Zvonko

4. Brandić Iviše Joko Jokan

5. Dragičević Ive Anto Galib

6. Dragičević Ive Ivica Raga

7. Dragičević Mate Nenad Nešo

8. Dragičević Ive Stjepan Štefek

9. Ević Jose Anto Togo

10. Ević Pave Luka Grdan

11. Ević Marka Mika

12. Kljajić Ðure Ivo Lala

13. Kljajić Ðure Ilija Mačak

14. Matuzović Vabec

15. Meščić Pave Marko Krat

16. Meščić Ive Pero Zec

17. Mišić Peje Luka Brale

18. Sarić Marka Anto Paco

Žene:

- E, to nećemo☺!

Kartaroši Gornji Hasić

Muževi:

1. Antunović Adama Jozo Dadin

2. Bjelobrk Ive Ðuro Čarli

3. Bjelobrk Tade Tomo

4. Kljajić Ive Ðuro

5. Kljajić Ive Luka

6. Kljajić Ive Pavo

7. Mikić Ilija Ilica

8. Petrić Nikola

9. Sarić Joze Marko Marčić

10. Tufeković Ive Mato Tufi

11. Vučković Ive Ilija Funjara

12. Vučković Luka Lukan

Žene:

- ☺Nećemo, zasad.