Blagdan Svih svetih i Dušni dan

Piše: dr. Ružica Sarić-Šušnjara

Blagdan Svih svetih vrlo često povezujemo s Danom mrtvih. Ipak, riječ o dva različita blagdana. Na blagdan Svih svetih slavimo sve preminule koji su «primili nagradu koju im je Otac pripravio». Nisu svi oni dignuti na čast oltara, ali su svojim tihim i skromnim životom zavrijedili ući u slavu Božju. Slični su onoj udovici koja je sve dala od svog imanja. Oni su sav svoj život posvetili Bogu služeći drugima s ljubavlju, radeći sitne poslove koje često mi i nismo primijetili i pridavali im važnosti. Ali Bog je to vidio i nagradio. Većina takvih počiva na našim Kninevima!

Na Dušni dan, ili kako znamo reći i Dan mrtvih, najčešće mislimo na svoje najbliže, rodbinu, prijatelje, poznanike. Ukazujemo im pažnju posjećujući grobove, paleći svijeće, molitvama za njih. Ispravljamo propuste koje smo prema njima iskazivali za života ne videći i ne cijeneći ljubav koju su u sebi nosili «prema Bogu i bližnjemu». A «ljubav je, kako kaže sveti Pavao, vrhunac savršenstva». Recimo, svetosti.

Često mi padne na pamet misao, da li za njih treba moliti ili se njima moliti da nam pomognu da i mi svojim životom slijedimo njih na putu svetosti i ljubavi. I oni su, «jer su vjerovali» primili nagradu i «ušli u Kraljevstvo nebesko». Dušni dan bi nam trebao biti ispit savjesti za propuste prema njima i obećanje da ćemo ih slijediti na njihovom putu k Bogu.

Dvije meditativne pjesme koje donosimo prilikom ova dva blagdana nek nam budu putokazi kako i što raditi u svojem životu. Upaljena svijeća je žrtva koju prinosimo. Dobra djela protkana ljubavlju «koja je kruna savršenstva» su još bolja žrtva i pravi putokaz.

SVE ČEŠĆE

Sve češće odlaze prijatelji i znanci,
jednima je život kratak,
drugima bio je dug.

I gle, u treperenju kasnog lišća
na koracima njihovim
već se zatvara
duboke šutnje krug.

A koliko su od života očekivali mnogo
dok ih je kao slamku
u mutnom nosio viru!

O, Bože, utješno sad ih na pragu vječnosti primi
da u okrilju tvome počivaju u miru.

Oni su često ovdje patili danju i noću,
pa ako dobrota tvoja teret im s leđa ne skine,
na čije će rame nasloniti svoju tugu i samoću.

A. Jakšić

NEPOZNATI SVECI I SVETICE

Svi nepoznati sveci i svetice

Koji se slave samo na Svisvete;

Svi sveti nekadašnji mučenici,

Svi sveti današnji mučenici…

Koji ste poginuli na časnom polju rada;

Svi sveci i svetice koji ste na nebu,

Jer ste kršćanski živjeli u braku

I odgojili brojnu djecu;

Sve svete žene koje ste u nebu,

Jer ste jednostavno obavljale

Svoje kućne poslove,

Ali s ljubavlju;

Svi sveci koji ste u nebu

Jer ste davali bez računa,

Koji u životu niste učinili ništa izvanredno

Ali ste sve činili iz ljubavi

MOLITE S NAMA!

H. Godin

  • Rođenje i krštenje Rođenje i krštenje
  • Svadbeni običaji Svadbeni običaji
  • Blagoslov sela Blagoslov sela
  • Preduskrsni i uskrsni običaji Preduskrsni i uskrsni običaji
  • Posvećenje Posvećenje
  • Čatma Čatma
  • Dječje narodne igre našega kraja Dječje narodne igre našega kraja
  • Običaji pri smrti i ukopu pokojnika Običaji pri smrti i ukopu pokojnika