Turnir će se ipak održati!

Priopćenje Predsjednika mjesnih zajednica Gornji i Donji Hasić u svezi nesuglasica oko organiziranja/održavanja malonogometnog turnira "Hasići 2016. godine":

Poštovani Hasićanke i Hasićani,

Nakon održanog zajedničkog sastanka Zbora mještana - Donjeg i Gornjeg Hasića dana 30.04.2016. godine, te pismenog obavještanja udruge Hasićani (gospodina Marinka Kljajića) Savjetima naših mjesnih zajednica, kako nisu više u mogućnosti kvalitetnoorganizirati susrete Hasićana, odnosno malonogometnog turnira "Hasići 2016. godine", osjećamo potrebu da vam se putem medija obratimo i obrazložimo tijek zbivanja, u cilju rješavanja problema.

Nepobitna je istina da je dosadašnja organizacija susreta Hasićana u protekle četiri godine dosta uspješno obavljena, cilj ostvaren jer smo se svih tih godina osjećali lijepo te davali potporu kako moralnu tako i materijalnu da se ovi susreti redovito održavaju na radost nas svih Hasićana. Sve dosadašnje susrete je organizirala "udruga Hasićani" odnosno njeni članovi koji su svojim velikim trudom i radom a uz nesebičnu pomoć i ostalih članova- Hasićana doprinosili kvaliteti u organizaciji susreta.

"Udruga Hasićani" je osnovana 12.08.2010. godine (osnivački Akt Udruge možete vidjeti ovdje) shodno Statutu koji je tada usvojen i po kojem radi i funkcionira Udruženje je između ostalih donio ustrojstvo društva odnosno tijela društva:

1. Skupština
2. Predsjednik
3. Stegovni sud

Skupštinu tvore svi članovi društva a člankom 24. Statuta je određeno da se Izborna skupština održava svake četiri godine, a člankom 26. Statuta se određuje da Skupština se saziva najmanje jedan put godišnje.

Sa obzirom da je predsjedniku društva koji je tada izabran gospodinu Marinku Kljajiću četverogodišnji mandat davno istekao mi predsjednici savjeta smo predstavnicima društva postavljali pitanja regulirana člankom 29. Statuta („kada će izborna skupština?“) sa željom da se za naredni mandat izabere validno rukovodstvo, produži mandat dosadašnjim tijelima i predsjedniku društva ili izabere novo rukovodstvo Udruženja.

Takođe smo tražili da se podnesu sva izvješća koja su regulirana člankom 35. Statuta o radu i poslovanju u proteklom razdoblju.

Sa velikom radošću smo dočekali registraciju društva "Udruga Hasićani" iz razloga što Mjesne zajednice nemaju status pravnog lica po vazećim Zakonima u Republici Srpskoj, te smo svu svoju aktivnost trebali usmjeravati preko Udruženja, oko prijava na Javne pozive kako resornih Ministarstava tako i donatora koji podržavaju rad i razvoj Udruga ka cilju razvoja civilnog društva.
Mjesne zajednice nemaju svoje žiro račune te se sve novčane transakcije mogu usmjeravati samo preko ziro računa Udruge. Moramo naglasiti da suradnja Mjesnih zajednica sa Udruženjem Hasićana na ovom pravcu nije nikada uspostavljena i suština svih ovih naših problema je proizašla iz ove nesuradnje.

Svi mi koji obnašamo dužnosti predsjednika kako mjesnih zajednica tako i Udruženja dužni smo omogućiti javnost u radu, pridržavati se Statuta po kojim radimo te istinito i u rokovima informirati sve građane o svome radu. Osobito je bitno u ovom slučaju podnositi financijska izvješća koja su uvijek predmetom najvećeg intersovanja kako samih donatora tako i korisnika novca. Svako mora imati informaciju da je njegov darovani novac zaprimljen i u koju svrhu je utrošen. Ako želimo stvarati zdrave temelje svakog segmenta društva tako se odgovorno moramo ponašati.

Ako su ovi "naši grijesi" kao predsjednika savjeta bili razlog da se gospodin Marinko Kljajić obraća Obavještenjem kako nekoliko članova organizacionog odbora zbog obaveze i odustajanja nisu u mogućnosti kvalitetno organizirati turnir, molimo vas dragi sumještani da prosudite sami.

Mi vas izvještavamo drage Hasićanke i Hasićani da će susret Hasićana - malonogometni turnir 2016. godine biti održan dana 13.08.2016. godine subota, na istom mjestu u našim jedinim i najvoljenijim Hasićima.

Molimo Vas za vašu potporu, molimo vaše uključivanje u rad i organizaciju samog turnira. U narednom periodu žurno ćemo formirati organizacijski odbor na čelu sa predsjednikom savjeta te odmah prioniti poslu.

Svima koji su učestovali u dosadašnjim organizacijama turnira a odustaju iz osobnih razloga u daljem radu, od srca zahvaljujemo na uloženom radu, trudu, iskazanoj ljubavi prema Hasiću, kako u naše osobno ime tako i u ime svih Hasićana.
Molimo dosadašnje rukovodstvo "Udruge Hasićana" da provedu nove izbore, izaberunajbolje ljudete radom u novom sazivu steknemo preduvjete za uspješan rad Udruženja.

Naša poruka aktualnom rukovodstvu Udruge je:
"Ne ostavljajte iza sebe ruševine (Udruge) i spaljenu zemlju, ostavite uvijek iza sebe bolje organizovano društvo nego što ste zatekli, to je vaša pobjeda i to neka vam bude cilj, jer samo tako stvaramo preduvjete za bolje sutra."

Dragi sumještani:
ispričavamo se zbog ove nastale situacije koja unosi nemir, razbija jedinstvo. Stisnimo ruke jedni drugima idemo dalje ka svjetlu nada za bolje sutra.
Poruka umornim i povrijeđenim sumještanima - kada se odmorite, osvježite vratite se u jato Hasićana, samo smo u jatu jači, te zajedno letimo ka istom cilju - bolje sutra u našim Hasićima.
Nikada ne odustajemo, pobjednici ne odustaju, jer oni koji odustaju nisu pobjednici.

U Hasićima, 6. svibanj 2016. godine

Predsjednik Savjeta M.Z. G. Hasić

Blaž Antunović

Predsjednik Savjeta M.Z. D. Hasić

Mijo Brandić

Priprema igrališta za turnir