Suša

Piše: mr. sci Josip Sarić

Teška godina za poljoprivrednike.

Suša je zahvatila i Bosansku Posavinu, vidljivo je to na našim poljima u Hasiću, koja u nedostatku kiše žeđaju. Nizak vodostaj Čandžićke to zorno pokazuje. Svi kanali i bare u širem krugu su potpuno presušile ili jedva da ima tragova vode.

Bit će ovo teška godina za poljoprivrednike, tim prije ako znamo da su proljetne vremenske nepogode znatno smanjile prinose pojedinih poljoprivrednih kultura, posebno voćarskih, gdje uroda šljive uopće nema. Da li će se zbog toga manje peći rakija, to ćemo imati prilike vidjeti u jesen.