Obnova doma kulture u Hrvatskoj Tišini

MJESNA ZAJEDNICA
HRVATSKA TIŠINA
76 230 Š A M A C
Miroslav Bartolović, predsj. mj. zajednice
Tel: ** 387 63 879 188

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
REPUBLIKE SRPSKE
RESOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
ODJELJENJE ZA REINTEGRACIJU I SOCIJALNO ZBRINJAVANJE RASELJENIH LICA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA
TRG REPUBLIKE SRPSKE 1.
78 000 BANJA LUKA
(za Javni oglas za održivi povratak)

PREDMET: PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS

Na temelju raspisanog Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva-prijava objavljenog za 2010. godinu, za dodjelu sredstava namijenjenih za održivi povratak predviđenih Programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu na području Republike Srpske prijavljujemo projekt za:

PROGRAM III:
OBNOVA INFRASTRUKTURNIH, DRUŠTVENIH, VJERSKIH I KULTURNIH OBJEKATA I PODRŠKA PROJEKTIMA U ZANATSTVU I POLJOPRIVREDI

Projekat iz oblasti: obnova, izgradnja i opremanje ustanova kulture

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE

Uz prijavu dostavljamo
- opis projekta
- troškovnik projekta
- fotodokumentacija
- podaci o podnositelju prijave.

Uz dužno štovanje, Miroslav Bartolović, predsj. mj. zajednice

Predmet: ZAMOLBA ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE

Na području mjesne zajednice Hrvatska Tišina prije rata živjelo je 1090 stanovnika. Svi su živjeli u svojim kućama, selo je imalo 264 kuće. Početkom rata 1992. godine kompletno stanovništvo Hrvatske Tišine je protjerano sa svojih ognjišta. Većina ih je protjerana u pravcu Domaljevca, a zatim se najveći broj rasuo po Hrvatskoj i po cijelom svijetu. Oni koji se nisu uspjeli izvući iz Hrvatske Tišine oni su zarobljeni. Oko 178 žitelja je odvedeno u logore koje su vlasti RS-a otvorile 1992. godine. Naši Tišinjani su ostali i po devet mjeseci u logorima koji su se nalazili u Crkvini, Šamcu i Batkovićima. Većina je nakon višemjesečnog maltretiranja i premlaćivanja razmijenjena, ali ima i onih koji se nikada nisu vratili niti se zna gdje su njihvoi posmrtni ostatci.
Statistike govore da je na području mjesne zajednice H. Tišina 70 obiteljskih kuća potpuno srušeno, a treba napomenuti da je u zaseoku Barišići-Ivkići 37 kuća srušeno nakon Daytona. Čudno je da nitko od tadašnjih vlasti nije spriječio ovo rušenje. Trenutno je 86 kuća devastiranih, koje nisu osposobljene za stanovanje. Do sada je ipak obnovljeno 39 kuća, od kojih je 8 napravljeno od temelja, jer su bile potpuno srušene. I pored ovih ruševina, pedesetak obitelji, većinom starije dobi odlučilo se na povratak u svoj rodni zavičaj tj. H. Tišinu. Sada trenutno živi oko 90 osoba u mjesnoj zajednici H. Tišina.
Povratak je započeo 2000. godine, točnije 18. 3. kada se vratila prva obitelj Pepić. Oni su odmah imali provokacije. Bačene su im bombe u dvorište i nikada nisu pronađeni počinitelji. Također je u to vrijeme i mjesno groblje devastirano, polupani su spomenici. A kada smo protjerani 1992. po selu je krenula pljačka. Otuđeno je 79 osobnih automobila od naših protjeranih Tišinjana, a pljačkašima su vlasti rekle: „Pokupite sve što je Hrvatsko, jer oni se nikada neće vratiti svojim kućama!“ Žalosno je da su i ljudi s fakultetima pljačkali našu imovinu. Pored sve imovine, auta, stvari u kućama, oduzeti su i traktori kojih je tada u Tišini bilo 22. Interesantno je da naše komšije i dan danas voze hrvatske traktore koje su uredno registrirali na policiji, a ti isti traktori su ratni plijen, oduzeti silom od Hrvata. Pored svih ovih rušenja i pljačke obiteljskih kuća, također je totalno srušen i Dom kulture koji će tko zna kada biti obnovljen, a možda i nikada. Svlačione N.K. Radnika su također srušene, igralište devastirano a sva oprema otuđena. Oprema KUD i streljačkog društva je isto tako opljačkana.
Prošle godine je ipak obnovljen stadion i svlačione uglavnom sredstvima Federacije i donatora. Za projekt obnove igrališta i svlačiona od općine Šamac nismo dobili niti jednu marku, a na zamolbe su došle samo odbijenice. Također je 11. 07. 2005 godine poslana zamolba općinskim vlastima da ukloni deponiju smeća pored igrališta N.K. Radnik. Bilo je samo obećanja da će se to uraditi, ali nikada nije urađeno, nego smo to vlastitim sredstvima morali očistiti, jer se ta deponija nalazila pokraj samog igrališta i još više strši u ionako srušenom selu.
Ipak treba reći da postoje i kakvi takvi pomaci: obnovljen je arterac, očišćen jedan dio kanala, urađen dio asvalta prema Novom Selu te je u centru sela postavljeno nekoliko svjetiljki. Također je obnovljen župna kuća, pokrivena je župna crkva a stara župna kuća se organizira i uređuje u centar za povratnike „Kuća mira“. Još postoje planovi da se s vremenom u H. Tišini ili župni napravi i dom za stare i nemoćne. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi obnova obiteljskih kuća išla urednije i kvalitetnije, a pogotovu kada bi se obnovila infrastuktura sela: elektro mreža, cesta, dom kulture i prostorije mjesne zajednice, vodovod i kanalizacija. Za sada još o svemu tome možemo samo sanjati, jer kroz ovih desetak godina poslije Daytona mnogo više je uništeno nego što je obnovljeno, a i vrijeme je učinilo svoje. Mnogi su ljudi pronašli mjesto boravka negdje drugdje, pa su skoro i zaboravili na svoju Hrvatsku Tišinu.

DOM KULTURE U HRVATSKOJ TIŠINI

Programski projekt

Hrvatska Tišina, 2010. godine

1. NAZIV PROJEKTA
DOM KULTURE u Hrvatskoj Tišini

2. PROFIL PROJEKTA
Stvaranje uvjeta za rad kulturno umjetničkog društva

3. ORGANIZATOR PROJEKTA
Mjesna zajednica Hrvatska Tišina

4. VODITELJ PROJEKTA
Miroslav Bartolović, predsjednik Mjesne zajednice Hrvatska Tišina.

5. UČESNICI PROJEKTA
- Mjesna zajednica Hrvatska Tišina
Općina Šamac

6. SAVJETNICI PROJEKTA
«Odbor za povratak Mjesne zajednice H. Tišina».

7. LOKACIJA PROJEKTA
Hrvatska Tišina – Bosanski Šamac

8. POLAZIŠTE I OPRAVDANOST PROJEKTA
U ratnom periodu 1992 – 1995. godine Posavina je bila izložena potpunoj destrukciji stambenih, javnih, vjerskih, privrednih, zdravstvenih, školskih, kulturnih i svih drugih objekata, a stanovnici protjerani u Hrvatsku i zemlje Zapada.
Tek 2000. godine se stvaraju uvjeti i počinje polagani povratak u Hrvatsku Tišinu. Do 1992. godine Hrvatska Tišina je imala bogat kulturno-umjetnički amaterizam koji povratnici žele ponovno organizirati.

9. OPIS PROJEKTA
U okviru kulturno-umjetničkog društva obnovila bi se folklorna, dramska skupina i skupina narodnih instrumenata za odrasle i djecu.

10. CILJ PROJEKTA
Osnivanjem kulturno-umjetničkog društva cilje je očuvanje kulture i etno baštine Hrvata Posavine.

11. PROJEKTNE AKTIVNOSTI U KRONOLOŠKOM REDU

Prva faza
- Osnivanje građevinskog odbora
- Izrada projektne dokumentacije
- Izvršenje svih pripremnih radova – raščišćavanje objekta i uklanjanje devastiranih dijelova konstrukcije.

Druga faza
- Otpočinjanje građevinsko-obrtničkih radova nakon dobijanja financijeske potpore.
- Nabava namještaja, opreme i materijalnih sredstava za rad.

12. OČEKIVANI REZULTATI
Obnavljanjem doma kulture stvorili bi se uvjeti za ponovno organiziranje kulturno-umjetničkog društva, što bi bitno poboljšalo kvalitet življenja u Hrvatskoj Tišini i susjednim selima.

13. KORISNICI
Povratnici Hrvatske Tišine i susjednih sela svih starosnih dobi.

14. FINANSIRANJE PROJEKTA
- Mjesna zajednica Hrvatska Tišina iz proračuna općine Bosanski Šamac
- Mještani H. Tišine
- Župni ured H. Tišina
- Donacije Vlade Republike Hrvatske

Budući da smo prije rata imali vrlo lijep Dom kulture s popratnim prostorijama i trgovinom, koji je na lijep način ukrašavao naše selo, dali smo izraditi idejni projekt rekosntrukcije ovog kulturnog objekta. Projekt je izradila firma «ZIDMAR I» d.o.o. s opisom potrebnih radova i predračunom, te grafički prikaz postojećeg stanja i stanja nakon rekonstrukcije i obnove.

Vrijednost radova rekonstrukcije DOMA KULTURE u Hrvatskoj Tišini iznosi: 293.168,00 KM

Obnovom Doma kulture ponovno bi se dobio prostor za Mjesnu zajednicu, KUD, seosku čitaonicu, dvorana za održavanje priredbi za mladež i kulturnoumjetnički društava.
Obnovljeni Dom kulture bi ponovno postao kulturno središte naše mjesne zajednice i poticaj za povratak kao i najbolje mjesto za okupljanje i društvena događanja našega sela Hrvatska Tišina.

Zato još jednom molimo Gornji Naslov da nam pomogne obnoviti Dom kulture u Hrvatskoj Tišini!

Nadamo se Vašoj pomoći i razumijevanju te unaprijed zahvaljujemo!

Miroslav Bartolović, predsj. mj. zajednice