Na kavi u čaršiji

Piše: mr. sci Josip Sarić

Već sutradan poslije turnira brojni sudionici kojima je završavao godišnji odmor otputovali su na brojna odredišta diljem Europe s željom da iskoriste prvu priliku za posjet zavičaju.

Znatan dio onih koji su ostali i produžili odmor moglo se vidjeti na jutarnjoj kavi u šamačkoj čaršiji. Bilo je tu Mikića, Dragičevića, Evića, Antunovića, Sarića, Vučkovića i brojnih drugih koji su prepričavali doživljaje sa netom završenog turnira u Hasiću i nadolazećim planovima.

Prema opuštenoj atmosferi moglo se uočiti zadovoljstvo i želja za novim susretom.