Izvješće o utrošku sredstava – dobiti sa Susreta Hasićana 2016.

Na dan 3. 10. 2017. godine utvrđeno je stanje blagajne MZ Gornji i Donji Hasić, koje iznosi 16.436,29 KM. Trenutno raspoloživa novčana sredstva sastoje se od sredstava preostalihsa SUSRETA HASIĆANA 2016. godine u iznosu od 5.013,36 KM i prihoda sa SUSRETA HASIĆANA 2017. godine u iznosu od 11.422,93 KM.

Izvješće o utrošku sredstava

- iskazana dobit objavljena 18.8.2016.

7.198,76 KM

- naknadno utvrđeni trošak za košenje trave igrališta Hasić od strane Mijanić Ilija „Ušće Bosne“. Isplaćeno iz blagajne MZ Gornji Hasić gdje su sredstva bila i pohranjena – isplatila Janja Antunović

112,50 KM

A) STVARNO OSTVARENA DOBIT U 2016. GODINI

7.086,26 KM

- uređenje kapele na groblju, nabava i ugradnja keramičkih pločica na terasi kapele po računu izvođača radova „BAKALUK“ Gradačac iz Gradačca

1.722,90 KM

- zamjena stolarije na kapeli u groblju, dva prozora i ulazna vrata po računu izvođača „MEGA-STIL“ Srebrenik - Špionica br. 371/16

1.350,00 KM

B) UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA IZ 2016. GODINE

3.072,90 KM

REKAPITULACIJA

A) STANJE BLAGAJNE SUSRET HASIĆANA 2016

7.086,26 KM

B) UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA SA RAČUNA

3.072,90 KM

PREOSTALA SREDSTVA SUSRETA HASIĆANA 2016.

4.013,36 KM

S obzirom da sredstva od SUSRETA HASIĆANA 2016. godine u iznosu od ukupne ostvarene dobiti 7.086,26 KM su zajednička sredstva svih Hasićana – donatora, te da je mjesna zajednica Gornji Hasić trošenjem dijela sredstava za uređenje zajedničke kapele na groblju Hasići, posudila navedeni iznos sa zajedničkog računa u iznosu od 3.072,90 KM kao svoje učešće uređenja kapele na groblju.

MZ Gornji Hasić je u tijeku 2017. godine sakupila dio sredstava iz vlastitih prihoda, vratila dio pozajmice u iznosu od 1.000,00 KM. Konačna prenešena sredstva raspoloživa za ulaganje u projekt SVLAČIONICE NA IGRALIŠTU su:

REKAPITULACIJA

A) UKUPNA PRENEŠENA SREDSTVA SUSRETA HASIĆANA 2016

5.013,36 KM

B) UKUPNA OSTVARENA SREDSTVA SUSRETA HASIĆANA 2017

11.422,93 KM

A+B UKUPNA SREDSTVA RASPOLOŽIVA

16.436,29 KM

Navedena sredstva u iznosu od 16.436,29 KM su namijenjena za ulaganje u adaptaciju-izgradnju SVLAČIONICE na sportskom centru u Hasićima.

PODNOSITELJ IZVJEŠĆA: Mijo Brandić

Datum: 3.10.2017.