I Donji Hasić će uskoro imati svoju crkvu!

U Donjem Hasiću bi uskoro mogla započeti izgradnja crkve, prve u povijesti sela

Piše: Željko Brandić

U svojoj višestoljetnoj povijesti Donji Hasić nikada nije imao odgovarajući prostor u kojemu bi se vršili vjerski obredi. Vjerske aktivnosti odvijale su se, i još uvijek se odvijaju, u skromnoj i za potrebe vjernika neodgovarajućoj (malenoj) kapelici, na skučenom prostoru kod arterca. Ta skromna kapelica, posvećena svetom Anti pustinjaku, izgrađena je nakon Drugog svjetskog rata. Ona je 1972. godine, tijekom pravljenja arterca, nestala u požaru, ali je uskoro, 1973. godine, zalaganjem vjernika bila podignuta nova koju je sazidao Matija Katić. Kapelica je bila uništena i devastirana i u vrijeme zadnjeg rata, ali je zalaganjem vjernika ponovo obnovljena.

Nedostatak odgovarajućeg prostora za vjerske obrede u Donjem Hasiću posebno se osjeća u zimskim mjesecima (npr. kada je proslava svetog Ante Pustinjaka, zaštitnika sela), kada vjernici moraju stojati vani na hladnoći, jer je kapelica premala.

Sve to bi uskoro moglo biti samo prošlost. Naime, u Donjem Hasiću bi uskoro trebala započeti izgradnja nove crkve, prve u povijesti sela.

Inicijativu za gradnju crkve pokrenuo je predsjednik MZ Donji Hasić gosp. Mija Brandić.

Za crkvu je pronađena i odgovarajuća lokacija: planirana je kupovina kuće i pripadajućeg zemljišta od nasljednika pok. Ive Blažanovića – Cara. Za sve koji ne znaju, to je parcela lijevo od škole, na kojoj se sada nalazi ruševna kuća sa ostatcima nekadašnje farme pilića.

Kupovinom navedenog zemljišta postojeći prostor oko škole bi se znatno proširio, čime se stvaraju uvjeti za kvalitetnije planiranje daljnjeg razvoja sela. Ujedno bi Donji Hasić dobio i novi centar, prostor na kojem se nalaze svi sadržaji potrebni za normalno funkcioniranje sela (dom kulture, škola, park, športski tereni, crkva...).

Sve informacije o projektu gradnje nove crkve i novog centra sela mogu se dobiti od inicijatora projekta, načelnika Donjeg Hasića gosp. Mije Brandića.

- „Kako bi se dobila najkvalitetnija rješenja, želimo prikupiti sve prijedloge, ideje i mišljenja o tome kako bi  crkva trebala izgledati i kakav centar sela želimo“ – kaže načelnik Brandić.„Svi prijedlozi, ideje i mišljenja su dobrodošli, i pozivam sve Hasićane da se uključe i sudjeluju u ovom projektu!“

Mogući izgled nove crkve u Donjem Hasiću