Financijsko izvješće za Susret Hasićana (Turnir) 2016. godine

Organizacijski odbor Susreta Hasićana 2016. podnio je izvješće oprimicima i izdacima sa Susreta.Ostvarena je dobit u iznosu od 7.198,76 KM.

Piše: Željko Brandić

Organizacijski odbor Susreta Hasićana 2016. podnio je pisano izvješće o prihodima i rashodima sa Susreta, iz kojeg je vidljivo da je ostvaren višak prihoda nad rashodima (dobit) u iznosu od 7.198,76 KM.

Iskazani podaci pokazuju da su ukupni primici Susreta 18.182,25 KM (hrana i piće, donacije, učešće takmičara na turniru, prihodi od tombole). Ukupni izdaci (troškovi) su 10.983,49 KM.

Ostvarena razlika između primitaka i izdataka u iznosu od 7.198,76 KM iskoristit će se, kako je najavljeno, za izgradnju spomen obilježja Hasićanima stradalim u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu.

Detaljnije informacije o primicima i izdacima možete pogledati ovdje:

Donatori

Uz prihod od prodaje hrane i pića, uplate "učešća" takmičara na turniru iprihoda od tombole, ostvarena je dobit i od donacija. Od donatora ukupno je primljeno 9.311,75 KM. Popis donatora možete pogledati ovdje: